Ecoservis

Nakládání s odpady

SLUŽBY PRO AUTOSERVISY

Služby pro autoservisy – likvidace odpadů Naše společnost se zabývá komplexním nakládáním s odpady ostatními i nebezpečnými. Jsme specialisté na odpady z autoservisů. Těm můžeme nabídnout kompletní převzetí odpadového hospodářství, počínaje přivezením sběrných nádob, likvidací odpadů a konče evidencí odpadů. Služby pro autoservisy – krok za krokem Nyní si názorně ukážeme, jak celý proces likvidace …

SLUŽBY PRO AUTOSERVISY Pokračovat ve čtení »

Výkup druhotných surovin

Zákaz výkupu druhotných surovin od fyzických osob – ano či ne? Téměř v každé obci a i na menších vesnicích se můžeme setkat se sběrnami druhotných surovin. Tyto sběrny slouží  občanům k odevzdávání surovin jako je papír či různé kovy a občané na oplátku dostávají od provozovatelů sběren finanční obnos odpovídající odevzdanému množství odpadu. Na tom by …

Výkup druhotných surovin Pokračovat ve čtení »

Zpětný odběr některých výrobků

Zpětný odběr některých výrobků             Čas od času nám doma doslouží nějaké elektrozařízení, praskne nám zářivka či se potřebujeme zbavit ojetých pneumatik. Tyto odpady však nepatří do běžného směsného odpadu (komunálu), ale naopak spolu s několika dalšími typy odpadů podléhají zpětnému odběru a my se jich můžeme zdarma zbavit a navíc tím podpořit případnou recyklaci těchto …

Zpětný odběr některých výrobků Pokračovat ve čtení »

Nakládání se stavebními a demoličními odpady

Stavební a demoliční odpady Mnozí z nás již někdy prováděli doma menší či větší stavební úpravy, měnili okna, dávali novou fasádu či dokonce stavěli nový dům. Při těchto činnostech vzniká mnohdy velké množství tzv. stavebních či demoličních odpadů, se kterými musíme správně naložit. Není možné se těchto odpadů zbavovat odhozením do popelnic na komunální odpad, ale …

Nakládání se stavebními a demoličními odpady Pokračovat ve čtení »

Recyklace PET lahví

PET lahve neboli „petky“ PET lahve jsou běžnou součástí našeho dne a setkáváme se s nimi na každém kroku. Ať už si jdeme koupit minerální vodu do obchodu, či víno nebo pivo v PET lahvích. Nebylo tomu tak vždy. První PET lahve se objevily na konci 80. let minulého století, kdy do nich začala napouštět limonádu známá …

Recyklace PET lahví Pokračovat ve čtení »

Co se děje se starými plasty?

Plasty všude kolem nás Když se pozorně rozhlédneme kolem sebe, zjistíme, že jsme doslova obklopeni plasty, které tvoří většinu věcí kolem nás. Bez plastů si nedokážeme představit současný život a mnozí lidé v nadsázce nazývají dnešní dobu dobou plastovou, podobně jak byla v minulosti třeba doba železná či bronzová. Plasty mají jistě velkou řadu předností a nacházejí …

Co se děje se starými plasty? Pokračovat ve čtení »

Recyklace nápojových kartonů

Něco málo o nápojových kartonech Nápojový karton je několika vrstvý obal k uchovávání tekutin. Nápojový karton byl patentován roku 1915 v USA a již od r. 1930 užíván k uchovávání mléka. Kartony jsou kompozitní materiály složené z několika vrstev papíru, polyethylenu a hliníku. Vnitřní vrstvy ochraňují samotný produkt, vnější vrstvy zabraňují navlhnutí a udávají též tvar kartonu. Rozlišujeme kartony …

Recyklace nápojových kartonů Pokračovat ve čtení »

Nakládání se starým sklem – sběr, třídění, recyklace

Něco málo o skle  Sklo a jeho historie Sklo je amorfní, křehký, přesto velmi odolný materiál. Své uplatnění nachází v mnoha oborech lidské činnosti, ač už je to elektronika či např. výroba obalového skla. Sklo bylo objeveno už kolem r. 3000 př. n. l. ve starověké Mezopotámii. Jednalo se o velmi nečistou formu skla používanou pro …

Nakládání se starým sklem – sběr, třídění, recyklace Pokračovat ve čtení »

Recyklace a výkup rostlinných olejů – fritovací oleje, oleje z restaurací

Něco málo k rostlinným olejům Co jsou to rostlinné oleje?             Téměř v každé domácnosti se čas od času vyskytne menší či větší množství odpadních olejů. Není však nutné tyto oleje např. vylívat do odpadu, dají se totiž recyklovat a i nadále využívat.             Rostlinný olej je směs různých triacylglycerolů. Jedná se o téměř čistou směs triacylglycerolů …

Recyklace a výkup rostlinných olejů – fritovací oleje, oleje z restaurací Pokračovat ve čtení »

Nakládání a recyklace starého papíru

Nakládání a recyklace starého papíru Téměř každý den se nám v domácnosti vyskytne alespoň trochu papírového odpadu –ať už jsou to staré noviny, reklamní letáky, prázdná krabice apod. Tento papír bychom měli shromažďovat odděleně a vhazovat ho do modrých kontejnerů. Papír sice není recyklovatelný do nekonečna, jako třeba sklo, ale i tak bychom měli s papírem správně …

Nakládání a recyklace starého papíru Pokračovat ve čtení »