Ecoservis

Nakládání s odpady

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2023

Ročního hlášení odpadů dle zákona o odpadech 541/2020 Sb. Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za kalendářní rok 2023 se bude podávat na začátku roku 2024. Termín pro podání hlášení je do 28. 2. 2024, přestupný rok tento termín nijak neprodlužuje. Jaké jsou aktuální legislativní požadavky na zpracování a podání ročních hlášení za …

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2023 Pokračovat ve čtení »

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2022, podané v roce 2023

Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady dle zákona o odpadech 541/2020 Sb. Roční hlášení za odpady za kalendářní rok 2022 se bude podávat z kraje roku 2023. Termín pro podání hlášení je do 28. 2. 2023, tento prodloužený termín přinesl nový zákon o odpadech 541/2020 Sb. Nový zákon o odpadech 541/2020 Sb. přináší …

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2022, podané v roce 2023 Pokračovat ve čtení »

Nakládání s odpadem ze stavby

Stavební odpady Je potřeba si uvědomit, že než se pustíme do bourání, stavení či rekonstrukce našich bytů, domů, či chat, jak naložíme se stavebním odpadem. Například bez správně likvidovaných a evidovaných odpadů nemusí být stavba zkolaudována. Co je stavební odpad: Jedná se o veškerý nepotřebný materiál, který nám vznikne při stavbě, či rekonstrukci. Může se …

Nakládání s odpadem ze stavby Pokračovat ve čtení »

Čištění odpadních vod

Co považujeme z odpadní vody (OV): Jsou to vody použité na sídlištích, v obcích, domech, závodech, ve zdravotnických zařízeních, pokud mají po použití změněnou jakost, složení, či teplotu. Ale i jiné vody z nich vytékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Druhy odpadních vod: Splaškové OV z domácností, sociálních zařízení či nemocnic Městské OV – …

Čištění odpadních vod Pokračovat ve čtení »

Recyklace baterií

Možnosti recyklace starých baterií Současné technologie nabízejí několik možností recyklace. Nemluvíme zde o recyklaci v plném slova smysli, protože ze staré baterie novou nevyrobíme. Přesněji řečeno jde o materiálové využití některých složek a ekologickou likvidaci těch, které nelze dále zpracovat, či využít. Baterie je možné třídit ručně, nebo automaticky. Materiálová výtěžnost je u obou metod přibližně …

Recyklace baterií Pokračovat ve čtení »

Právo na opravu

Právo na opravu O novém tzv. „právu na opravu“ se nedávno jednalo v Europarlamentu. Dle poslanců by se výrobky měly stát odolnější a snadněji opravitelné. Mají obsahovat informativnější značení a rozšířená práva na záruku. Ve vztahu k životnímu prostředí je nutno se zabývat aspekty životního cyklu výrobků, etické zásady výroby, normalizaci a informovanosti spotřebitelů včetně označení …

Právo na opravu Pokračovat ve čtení »

Plýtvání potravinami

Plýtvání jídlem je celospolečenským problémem Plýtvání jídlem je velkým celospolečenským problémem, který si zaslouží naši pozornost. Podle Organizace pro výživu a zemědělství se na celém světě vyhodí, či znehodnotí celá třetina vyprodukovaných potravin. To je přibližně takové množství jídla, které by nasytilo asi 3 miliardy lidí. To znamená zhruba třikrát více, než kolik je na …

Plýtvání potravinami Pokračovat ve čtení »

Udržitelné lesnictví

Ochrana a udržitelné obhospodařování lesů Pro boj proti změně klimatu je ochrana a udržitelné obhospodařování lesů zásadní. Lesy jsou významné z ekologického a enviromentálního hlediska ale i mají svoji sociální hodnotu. Na lesnictví jsou navázány miliony pracovních míst po celém světe. 43 % procent rozlohy Evropy tvoří právě lesy a najdeme v nich až 80% veškeré suchozemské …

Udržitelné lesnictví Pokračovat ve čtení »

Uhlíková neutralita

Uhlíková stopa, její důsledky a uhlíková neutralita Důsledky uhlíkové stopy Extrémní vedro, sucho, přívaly deště, záplavy, či sesuvy půdy jsou jevy, které jsou vlivem měnícího se klimatu stále častější i v Evropě. Dalším závažným vlivem globálního oteplování jsou stoupající hladiny moří a oceánů. K tomu abychom udrželi dopady globálního oteplování pod kontrolou, potřebujeme podle vědců udržet …

Uhlíková neutralita Pokračovat ve čtení »

Opalovací krémy a jejich negativní vliv na moře a oceány

Opalovací krémy a jejich negativní vliv na moře a oceány Dle vědců každý rok skončí v moři neuvěřitelných 4000 – 6000 tun opalovacího krému. Ty se do moře prvotně dostávají při koupání, ale také z koupaliště, přírodních nádrží ale i z vody ze sprchy. Chemické látky z opalovacích krémů Studie zjistila, že běžně používané opalovací krémy obsahují …

Opalovací krémy a jejich negativní vliv na moře a oceány Pokračovat ve čtení »