Ecoservis

Nakládání s odpady

Mikroplasty a jejich negativní vliv na živé organismy

Mikroplasty Mikroplasty jsou drobné úlomky plastů o velikosti menších než 5 mm a bohužel je nalezneme téměř všude. V oceánech, na polích, v jídle dokonce i v pitné vodě. Každý rok se do moře dostane až 12 bilionů tun plastového odpadu. Dle některých vědců může být v oceánu nakumulováno až 150 bilionů tun takového odpadu a pokud budeme postupovat …

Mikroplasty a jejich negativní vliv na živé organismy Pokračovat ve čtení »

Oběhové hospodářství a jeho přínos pro společnost

Oběhové hospodářství Každý rok vznikne v Evropě zhruba 2,5 miliardy tun odpadu. Velké množství by bylo možné opravit, či recyklovat, což je princip oběhového hospodářství, které prosazuje Evropská unie. Evropa v současné době každý rok přichází o zhruba 600 milionů tun materiálu, který je v odpadech a bylo by možné jej recyklovat, případně znovu využít. Pouze zhruba 40 …

Oběhové hospodářství a jeho přínos pro společnost Pokračovat ve čtení »

Třídění a recyklace elektroodpadu

Jak správně třídit elektroodpad a jak se recykluje? Elektroodpad zahrnuje celou řadu elektro výrobků, které již dosloužily a byly vyhozeny. Nejčastěji ve sběrnách končí velké domácí spotřebiče jako jsou pračky, sporáky, které tvoří až polovinu tohoto druhu odpadu. Hned v závěsu jsou notebooky, tiskárny, vysavače a drobné domácí spotřebiče. Pouze 40 % elektro odpadu, který byl …

Třídění a recyklace elektroodpadu Pokračovat ve čtení »

Evropské dotace pro období 2021-2027: Jaký je program v oblasti ochrany životního prostředí?

Evropské dotace období 2021-2027 Jaký je program v oblasti ochrany životního prostředí? Pro následující roky bude jedním ze zdrojů financí v oblasti ochrany životního prostředí tzv. Operační program Životní prostředí (zkráceně OPŽP). Podpory se dočkají jak samotné domácnosti, tak podnikatelé i veřejný sektor. Detailní seznam oprávněných žadatelů naleznete v Programovém dokumentu a Pravidlech pro žadatele a …

Evropské dotace pro období 2021-2027: Jaký je program v oblasti ochrany životního prostředí? Pokračovat ve čtení »

Jaké jsou cíle nové zákona o odpadech (č. 541/2020 Sb.)

Cíle nové zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. Zákon nabyl účinnosti 1. 1. 2021 a jeho cílem je zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí a zdraví lidí a trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů předcházením vzniku odpadů a nakládáním s nimi v souladu s hierarchií odpadového hospodářství za současné sociální únosnosti a ekonomické přijatelnosti tak, aby …

Jaké jsou cíle nové zákona o odpadech (č. 541/2020 Sb.) Pokračovat ve čtení »

Plastový odpad v mořích a oceánech

Jednorázové plasty – odpad v mořích a oceánech Jednorázové plasty Lidé používají jednorázové plasty víc a víc, což je patrné na plážích a ve světových oceánech. Každý rok v oceánech přibyde dle odhadu OSN 8 milionů tun plastových odpadků, což odpovídá jednomu nákladnímu vozu plného odpadků každou minutu. Odpad v podobě plastu končící v mořích a oceánech není problémem jen …

Plastový odpad v mořích a oceánech Pokračovat ve čtení »

Nakládání s odpadem v EU

Nakládání s odpady v Evropské unii Vznik odpadů v EU Ročně vznikne v Evropské unii cca 2,5 miliard tun odpadu. Komunální odpad, který produkují zejména domácnosti, z tohoto množství tvoří poměrně malou část – 10 %. Chování spotřebitelů se v různých zemí liší a Evropská unie se zabývá zásadní otázkou, jakým způsobem objem odpadu snížit. Zpracování odpadů a …

Nakládání s odpadem v EU Pokračovat ve čtení »

Rychlá móda a její dopady na životní prostředí

Rychlá móda a životní prostředí Rychlá móda neboli „fast fashion“  Termínem „rychlá móda“, neboli „fast fashion“ se označuje situace, kdy oděvní firmy chrlí obrovské množství levných oděvů bez ohledu na životní prostředí či pracovní podmínky svých zaměstnanců. Hlavně v Asii a Africe se masově vyrábí oblečení za nízké ceny na úkor kvality. Jedná se o fenomén, …

Rychlá móda a její dopady na životní prostředí Pokračovat ve čtení »

Potřebujete vyklidit sklep, byt, dům, halu nebo například sklad?

Potřebujete vyklidit sklep, byt, dům, halu nebo například sklad? Pak hledáte naše odpadové služby. Rychlé a levné vyklizení objektů spadá do našich služeb stejně jako například odpadové poradenství či vypracování ročního hlášení. Pokud zmiňujeme objekty, tak kromě bytů, domů, hal a skladů máme na mysli také sklepy, půdy, kanceláře, úřady, školy, továrny nebo průmyslové objekty. …

Potřebujete vyklidit sklep, byt, dům, halu nebo například sklad? Pokračovat ve čtení »

Jak upravuje metodický návod Ministerstva životního prostředí řízení vzniku stavebního a demoličního odpadu?

Metodický návod Ministerstva životního prostředí o řízení vzniku stavebního a demoličního odpadu? V rámci vládního plánu odpadového hospodářství existuje nařízení, které je vydáno s následujícími cíli: omezit množství nebezpečných odpadů, jenž vznikají při zřizování staveb, jejich údržbě, změnách dokončených staveb (stavební úpravy, přístavby a nástavby) a odstraňování staveb sjednotit postup přiřazování kategorie odpadu (nebezpečný nebo ostatní …

Jak upravuje metodický návod Ministerstva životního prostředí řízení vzniku stavebního a demoličního odpadu? Pokračovat ve čtení »