Ecoservis

Rychlá móda a její dopady na životní prostředí

Rychlá móda a životní prostředí

Rychlá móda neboli „fast fashion“ 

Termínem „rychlá móda“, neboli „fast fashion“ se označuje situace, kdy oděvní firmy chrlí obrovské množství levných oděvů bez ohledu na životní prostředí či pracovní podmínky svých zaměstnanců.

Hlavně v Asii a Africe se masově vyrábí oblečení za nízké ceny na úkor kvality. Jedná se o fenomén, který změnil myšlení spotřebitelů, kteří nakupují oblečení jen proto, že je levné. Málokdo si však při těchto nákupech uvědomuje, jak výroba našich bot či oblečení znečišťuje vodu, zvyšuje emise skleníkových plynů a narůstá množství vyhozených oděvů.

Móda a spotřeba vody

Nejen při výrobě textilu je spotřebováno obrovské množství vody, ale také při pěstování bavlny. V roce 2015 bylo odhadem pro textilní průmysl spotřebováno 79 miliard metru krychlových vody. Podle odhadů je potřeba k vyrobení jednoho trička 2700 litrů pitné vody.

Móda a znečištění vody

Celosvětová výroba textilu je zodpovědná za zhruba 20 % znečištění vody, a to kvůli barvení a konečné úpravě oděvů.

Móda a emise skleníkových plynů

Odhaduje se, že textilní průmysl odpovídá za cca 10 % celosvětových emisí uhlíku, což je více než letecká a námořní doprava dohromady.

Móda a její ekologická stopa

0,5 milionu tun mikrovláken se každý rok uvolní při praní a končí tak v mořích a oceánech.

Evropská Unie řeší dopady rychlé módy na životní prostředí přechodem na oběhové hospodářství.

Oběhové hospodářství je způsob výroby a spotřeby, který zhodnocuje již existující výrobky, materiály a suroviny pomocí opětovného použití, repasováním či recyklací. Díky tomu se prodlužuje doba životnosti výrobků a minimalizuje se odpad.