Ecoservis

Čerpací stanice a nakládání s odpady

Mít odpady na čerpací stanici v pořádku je věda a naučit zákazníky, aby třídili odpady je nadlidský úkol. Vždyť oni potřebují natankovat, vyházet odpadky z auta a jet. A je jim jedno, že do jednoho koše vyhodí kelímky od kávy, sáčky od svačiny, PET lahev, obal od oleje nebo mastný hadr. Jenže vy, jako provozovatel čerpací stanice máte za úkol zajistit, aby všechny tyto odpady byli správně roztříděné a dále se s nimi podle druhu odpadu nakládali.

Jsme rádi, že vám v tomto odvětví můžeme nabídnout pomoc. Jsme odborníci na odpady z čerpacích stanic a podobných provozů. Rádi vám nabídneme kompletní převzetí odpadového hospodářství, počínaje dodáním sběrných nádob, likvidací odpadů a konče evidencí odpadů.

Služby pro čerpací stanice – krok za krokem

Nyní se podíváme na to, jak celý proces likvidace odpadů z čerpacích stanic funguje.

1. krok – Dodání sběrných nádob

Do vaší čerpací stanice dodáme veškeré příslušenství, které budete v rámci odpadů potřebovat. Jedná se o následující vybavení:

  •  popelnice na komunální odpad, na obaly od olejů, na mastné hadr apod.
  •  šanon s dokumenty
  •  označení sběrných nádob
  •  ILNO – identifikační listy nebezpečných odpadů
  •  ceduli na stěnu s označením místa uložení odpadů

2. krok – sběr a shromažďování odpadu

Toto příslušenství  vám bude sloužit ke správnému třídění a ukládání odpadů. Vše je přehledné, všechny nádoby jsou řádně označené. S případnými dotazy, jak třídit a kam co patří, rádi pomůžeme a ukážeme.

3. krok – odvoz odpadů a likvidace

Starosti jak odpad recykloval, využít nebo zlikvidovat můžete nechat na nás. Domluvíme s vámi pravidelné svozy nebo budeme jezdit na objednávku. Vše je individuální, můžeme přijet vždy do 10 dní od vašeho objednání nebo jezdit v pravidelných intervalech – 12x do roka, 4x do měsíce nebo třeba každý den. Vše se však dá dohodnout a svozy upravíme přesně podle Vašich představ. Zajišťujeme likvidaci odpadů nebezpečných i ostatních. To znamená, že vám zlikviduje veškeré odpady, které ve vaší čerpací stanici vznikají. U nebezpečných odpadů například: obaly od oleje, mastné hadry od oleje apod. Kromě toho Vám ale zlikvidujeme i odpady, které nejsou nebezpečné: komunální odpad (vše co se nedá vytřídit), plastové obaly (PET lahve, folie, plastové kanystry) a papírové obaly (krabice a kartony od výrobků).

4. krok – zajištění zákonných povinností

S odpady přicházejí i zákonné povinnosti. Dodáme vám identifikační listy nebezpečných odpadů (ILNO), označíme sběrové prostředky odpadů dle zákona, ohlásíme za vás přepravu na Ministerstvo pomocí ohlašovacích listů pro přepravu nebezpečných odpadů (OLPNO),  vedeme za vás průběžnou evidence nakládání s odpady a vypracujeme a pošleme za vás ročního hlášení o produkci odpadů přes ISPOP (integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností). O nic se nemusíte starat, vše nechte na nás.

Máte strach z kontroly? Nemusíte se bát žádné kontroly skrz odpady. Pokud se Vám kontrola ohlásí můžete nás kontaktovat a my se kontroly zúčastníme s vámi. Pokud s námi máte smlouvu a pravidelně probíhá svoz odpadů, možná už víte, že nás ani volat nemusíte. Vše máte vždy v pořádku a při kontrole si s vámi dají kávu a půjdou zase dál. Námi zavedený systém sběru a likvidace odpadů splňuje všechny zákonné požadavky, s vašimi odpady z čerpací stanice je řádně nakládáno.
Vaše čerpací stanice či pumpa se tedy může věnovat čistě svojí činnosti a o odpady se postaráme my.

Doplňující informace – ceny likvidace odpadů

Možná si říkáte, kolik tato služba stojí. Vyplňte nezávazný poptávkový formulář nebo nám napište na info@ecoservis.eu, myslím, že vás s cenami mile překvapíme – nezávazný online poptávkový formulář.