Ecoservis

Likvidace odpadů

Odpady vznikají téměř v každém odvětví podnikatelských činnosti. Nezáleží, jestli jste živnostník, firma nebo instituce, jsme tu proto, abychom vám s tím pomohli a zlikvidovali vaše odpady v souladu se zákonem.

NEBEZPEČNÉ ODPADY

plechovky od barev, odpadní barvy, vyjetý olej, hadry od oleje, olejové filtry, odpadní ředidla, odpadní kyseliny, vyřazené chemikálie, zdravotní odpad…

OSTATNÍ ODPADY

pneumatiky, nárazníky, druhotné suroviny (plasty, sklo, papír), stavební suť, vyřazená elektrozařízení, biologický odpad…

LIKVIDACE ODPADŮ

O Vaši firmu se postaráme komplexně. Zařadíme odpad dle katalogu odpadů. Vyplníme všechny potřebné papíry. Odvezeme odpad k likvidaci.

Máme vlastní zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů a smluvně zajištěná koncová zařízení.

Mezi naše zákazníky pro odvoz likvidaci odpadů patří průmyslové a strojírenské podniky, autoservisy, autolakovny, čerpací stanice, řetězce obchodních domů, tiskárny, chemické výrobny, administrativní centra, nemocnice a zdravotnická zařízení, čerpací stanice…