Ecoservis

Co se děje se starými plasty?

Plasty všude kolem nás

Když se pozorně rozhlédneme kolem sebe, zjistíme, že jsme doslova obklopeni plasty, které tvoří většinu věcí kolem nás. Bez plastů si nedokážeme představit současný život a mnozí lidé v nadsázce nazývají dnešní dobu dobou plastovou, podobně jak byla v minulosti třeba doba železná či bronzová. Plasty mají jistě velkou řadu předností a nacházejí uplatnění ve všech odvětvích lidské činnosti, jejich nespornou nevýhodu je však velmi dlouhá doba rozkladu v přírodě (desítky let ale i desetitisíce let). Plasty se však dají poměrně úspěšně recyklovat a dále využívat a nemusí zbytečně končit na skládkách.

Něco málo o plastech

Plasty jsou syntetické či polosyntetické polymerní materiály obsahující nejrůznější aditiva (změkčovadla, barviva…). Historie plastů sahá až do poloviny 19. st., kdy byl Angličanem Alexandrem Parksem vynalezen nitrát celulózy. Prvním ryze syntetickým platem byl známý bakelit, vynalezený roku 1909. Postupem času vznikaly další druhy plastů jako PVC, polystyren atd. Plasty se dají dělit z mnoha různých hledisek např. na vinylové plasty, polyamidy, polyestery, polyuretany, aminoplasty… Běžným dělením plastů je též na termoplasty a reaktoplasty. Termoplasty jsou po opětovném ohřátí a ochlazení znovu zpracovatelné (dají se tvarovat), naproti tomu reaktoplasty si svůj tvar po prvotním vytvarování uchovávají.

Nejběžnější druhy plastů

a) PET
PET, neboli polyethylentereftalát, je jeden z nejběžnějších plastů, který se nejčastěji užívá k výrobě PET lahví. Polyethylentereftalát je dobře recyklovatelný a tudíž i žádaný. Z recyklátu se vyrábějí nákupní tašky, koberce, zahradní nábytek atd.

b) HDPE
HDPE, neboli vysokohustotní polyethylen, je poměrně hodně odolný vůči chemikáliím, a proto slouží k výrobě obalů na čisticí prostředky apod. Vyrábějí se z něj též potravinářské obaly a víčka od lahví.

c) LDPE
LDPE, neboli nízkohustotní polyethylen, slouží k výrobě mikrotenových sáčků, pytlů, plachet atd.

d) PVC
PVC, neboli polyvinylchlorid, můžeme nalézt např. v linoleu či různých trubkách. PVC se poměrně složitě recykluje, nejčastěji se jedná o mechanickou recyklaci či se PVC pálí kontrolovaným způsobem se zachytáváním škodlivin.

e) PP
PP, neboli polypropylen, se užívá k výrobě pružných obalů či umělých textilních vláken.

f) PS
PS, neboli polystyren, se nejčastěji užívá k mechanické ochraně zboží, dále pro výrobu plastových kelímků a talířů. Polystyren se dá rovněž recyklovat a vzniklý recyklát je užit např. pro výrobu izolačních materiálů.

g) ostatní druhy plastů
Existuje ještě celá řada druhů plastů. Jedná se např. o PTFE (teflon), PA (nylon, kevlar), PUR, EP, BR…

Sběr a třídění plastů

Plasty se podobně jako třeba papír či sklo dají odhazovat do speciálních kontejnerů. Jedná se o kontejnery žluté barvy. V níže uvedeném seznamu najdete typy plastů, které je vhodné do těchto kontejnerů odhazovat a které naopak ne.

Co patří do žlutého kontejneru:

–          lahve od nápojů (PET lahve)

–          kelímky (od jogurtů, hořčice…)

–          tašky, sáčky, fólie, plachty

–          polyesterové textilie

–          obalové materiály (od čistících prostředků, těstovin, sušenek a dalších potravin)

–          bublinkové fólie, staré květináče, plata od vajec

–          polystyren

–          všechny ostatní plastové výrobky z domácnosti (plastové prkénko, kýbl…)

Co nepatří do žlutého kontejneru:

–          guma, PVC, lino, plexisklo, drátované sklo

–          molitan, pneumatiky, těsnění

–          plastové obaly znečištěné od různých chemikálií či barev (nebezpečný odpad)

Svozová firma následně sváží obsah žlutých kontejnerů, kde dochází k třídění plastů na třídících linkách.

Kontejner na plasty
Kontejner na plasty

Průběh recyklace plastů

Obsah žlutých kontejnerů nejprve putuje na dotřiďovací linku, kde obsluha vybírá vše, co tam nepatří (papír, kovy…) a zároveň dochází k třídění plastů podle jednotlivých druhů. Takto vytříděný odpad putuje k jednotlivým odběratelům. Mimo to zbytek nevyužitelných plastů je mnohdy semlet a využit např. ve stavebnictví či pro výrobu dalších výrobků. Nevyužitelný plast též velmi často putuje jako palivo do tepláren či cementáren. Jak je tedy vidět, třídit plasty se vyplatí, mohou být totiž dále využity a nemusí tak končit zbytečně na skládkách.
Vytříděný plast je následně drcen a mlet ve speciálních drtičích na malé kousky. Ty jsou propírány čistou vodou k odstranění zbytku potravin, barviv atd. Takto vyčištěné kousky jsou taveny a vtlačovány do kovových forem, vzniká čistý recyklát (granule). Tento recyklát je mnohdy skoro stejně kvalitní jako primární surovina a dají se z něj vyrobit nejrůznější věci (výplně bund a spacáků, nové sáčky, plastové kbelíky…).

Výhody recyklace plastů

Recyklace plastů je podobně jako ostatní recyklace šetrná k životnímu prostředí. Napomáhá úspoře primárních surovin, které v mnohých případech velmi rychle docházejí. V případě plastů se jedná např. o ropu. Na výrobu plastů je užito kolem 4% celkové produkce ropy, což by se mohlo zdát jako malé množství. Musíme však vzít v potaz, že se ročně vyrobí desítky milionů tun plastů a to znamená i nemalé množství ropy, nemluvě o spotřebě chemických aditiv. Výstupem recyklace jsou nejrůznější výrobky, nedochází ke zbytečnému skládkování. Plasty jsou též díky vysoké výhřevnosti vhodným alternativním palivem, když recyklace není možná. V žádném případě bychom však neměli plasty pálit v domácích podmínkách, dochází totiž k uvolňování všelijakých sloučenin, které způsobují podráždění, ospalost ale i rakovinu.

Plasty – zajímavosti

Ročně se v Evropě vyprodukuje kolem 25 mil. tun plastových odpadů. Průměrný Čech přitom vyprodukuje na 100 kg plastů. Průměrná vzdálenost ke žlutým kontejnerům je v České republice 100 m, což není zas tak daleko, aby většina lidí mohla třídit plastové odpady. Pro výrobu jedné fleecové bundy je zapotřebí přibližně 50 PET lahví.  Miliony tun odpadu, převážně plastového, končí každý rok v mořích a díky tomu vznikají útvary jako Great Pacific Garbage Patch (Velký pacifický odpadkový pás). Jedná se o jakousi skvrnu tvořenou zejména plasty a chemickými kaly, která významně ovlivňuje a ohrožuje mořský biotop a je hrozbou pro celý mořský ekosystém, počínaje zooplanktonem a konče rybami či mořskými ptáky.

Naše služby v oblasti nakládání s plasty

Máte nějaké nejasnosti ohledně sběru, třídění či recyklace plastového odpadu? Potřebujete zajistit pravidelný svoz plastů či jenom s něčím poradit? Jedině co stačí udělat je vyplnit tento online poptávkový formulář a o zbytek se už postaráme za Vás.