Ecoservis

Recyklace PET lahví

PET lahve neboli „petky“

PET lahve jsou běžnou součástí našeho dne a setkáváme se s nimi na každém kroku. Ať už si jdeme koupit minerální vodu do obchodu, či víno nebo pivo v PET lahvích. Nebylo tomu tak vždy. První PET lahve se objevily na konci 80. let minulého století, kdy do nich začala napouštět limonádu známá americká společnost The Coca – Cola Company.

Něco málo o PET lahvích

Název PET lahev není nijak od věci. PET je totiž zkratka pro polyethylentereftalát, ze kterého se lahve vyrábějí. Mimoto jsou přidávána různá barviva či jiná aditiva, především změkčovadla (ftaláty). Z hlediska ekologického a z hlediska ochrany zdraví je to však naprosto nevhodné. PET lahve mají široké užití a dají se i velmi dobře recyklovat avšak nikterak tomu nepomáhají snahy výrobců těchto lahví vyrábět různobarevné lahve, vícevrstevné apod. Nejlépe se totiž recyklují čiré lahve a vzniká celá řada užitečných výrobků. Poptávka po plastech a tedy i po PET lahvích rok od roku roste a zejména PET lahve jsou nosným prvkem recyklace plastů. Jejich výkupní cena několikanásobně vzrostla a jsou na poli recyklace velmi žádaným artiklem.

Jak probíhá recyklace PET lahví?

PET lahve jsou nejprve spolu s ostatními plasty shromažďovány separovaně od dalších druhů odpadů pomocí tzv. žlutých kontejnerů na plasty, viz obrázek níže. Obsah žlutých kontejnerů putuje na třídící linku, kde obsluha třídí ručně jednotlivé druhy plastů (důraz je kladen především na druh plastu, ale i barvu apod.). Dojde k vytřídění jednotlivých PET lahví dle barvy a to i za použití moderních optických metod. Takto vytříděné lahve jsou následně drceny a mlety na jemné vločky. Tyto vločky musí být pokud možno co nejlépe vyčištěny od zbytků nápojů či jiných látek, to se děje opakovaným vymýváním a sušením v extrudoru. Takto vyčištěné vločky putují do granulátoru, kde za zvýšené teploty a tlaku vznikají jednotlivé granule plastu.  Tyto granule putují k jednotlivým odběratelům a vnikají nové PET lahve, textilní vlákna atd.

Jak je to s plastovými víčky od PET lahví?

Každá PET lahev musí být logicky něčím uzavřena a to právě plastovými víčky. Kdo si plastové víčko prohlížel pozorněji, mohl si na spodní straně víčka všimnout číselného kódu 02 nebo značky HDPE. Víčka se totiž nevyrábějí z polyethylentereftalátu jako lahve ale z vysokohustotního polyethylenu (HDPE). Jestliže vhazujeme PET lahve do žlutých kontejnerů, tak můžeme klidně víčka na lahvích nechat. Obsluha u třídících linek totiž víčka sundává. Důvod je prostý. Výkupní cena HDPE je totiž vyšší než u samotných PET lahví a též recyklace probíhá trochu jiným způsobem. Víčka mají všelijaké barvy a nejdráže se vykupují víčka červená.
Možná jste si už někdy všimli, že někdo pořádá sbírku a vybírá právě plastová víčka. Nejčastěji se jedná o různé školy, školky či neziskové organizace. Nejčastěji je to na pomoc konkrétních nemocných dětí, nákup zdravotních pomůcek apod. Je to založená na tom, že sebraná víčka přímo putují rodině s nemocným dítětem a ta je odevzdá zpracovateli víček za finanční odměnu zhruba 6Kč za kilogram víček. Popřípadě organizace sama víčka zpeněží a peníze pak dá rodině. Můžete si proto sami na internetu vyhledat, kde právě probíhá sbírka a víčka tam sami zaslat.

Plastová víčka a PET lahve též nacházejí uplatnění např. u designerů či různých umělců, kteří z nich tvoří nové věci apod. viz obrázek níže.

Naše služby

Máte nějaké nejasnosti ohledně sběru, třídění či recyklace PET lahví? Potřebujete zajistit pravidelný odvoz PET lahví či jiných odpadů? Nebo jenom potřebujete s něčím poradit? Jediné co stačí udělat je vyplnit tento online poptávkový formulář a o zbytek se už postaráme za Vás.