Ecoservis

Nakládání a recyklace starého papíru

Nakládání a recyklace starého papíru

Téměř každý den se nám v domácnosti vyskytne alespoň trochu papírového odpadu –ať už jsou to staré noviny, reklamní letáky, prázdná krabice apod. Tento papír bychom měli shromažďovat odděleně a vhazovat ho do modrých kontejnerů. Papír sice není recyklovatelný do nekonečna, jako třeba sklo, ale i tak bychom měli s papírem správně nakládat a chránit tak životní prostředí.

Papírový odpad nevzniká pouze v domácnostech, převážně vzniká ve firmách – výrobních provozech, skladech apod. ve formě krabic, oktabínů, kancelářských papírů a v mnoha dalších podobách. Se všemi těmito druhy papíru je potřeba dále nakládat a recyklovat.

Něco málo o papíru

Historie papíru, druhy papíru

Papír je tenký hladký materiál vyráběný z buničiny, která je obsažena v dřevě stromů a dalších rostlin, popř. se užívá sekundární materiál (sběrový papír). Historie papíru sahá až do 2. st. př. n. l., kdy byl papír vynalezen ve starověké Číně. Odtud se pomocí obchodníků dostal do zbytku světa, včetně Evropy. Výroba papíru pokročila značně dopředu, ale základy jsou pořád stejné. Papír můžeme rozdělit na dřevitý a bezdřevý. Papíry dále dělíme na natírané a nenatírané. Klasickým natíraným papírem je křídový papír. Papíry rovněž můžeme dělit na papíry přírodní a recyklované.

Sběr a třídění papíru

Odpadní papír z domácností patří do modrých kontejnerů na papír. Firmy většinou mají svoje modré kontejnery, velkoobjemové kontejnery, lisovací kontejnery nebo si papír přímo lisují a tyto slisované balíky předávají svozové firmě. Papír můžeme předat i ve sběrně surovin a něco málo za něj i utržit. Modré kontejnery bývají ve městech a obcích různě rozmístěny a v různých počtech. Do modrých kontejnerů bychom měli odhazovat následující typy papíru:

Druhy papíru do modrého kontejneru

–    noviny, časopisy

–    knihy bez desek

–    krabice, kartony

–    obaly (od potravin a dalšího zboží)

–    účtenky, složenky a papírové etikety

–    kancelářský papír, katalogy, sešity, diáře a mnoho dalších papírových výrobků

Druhy papíru, které do modrého kontejneru nepatří

–    znečištěný papír (od barev, olejů, krve…)

–    zalaminovaný papír

–    kopírovací papír

–    použitý toaletní papír a papírové kapesníky

–    další hygienické potřeby

–    nápojové kartony (ty patří do oranžových kontejnerů)

Recyklace papíru

Recyklace papíru je poměrně značně náročná na spotřebu vody a energie, vzniká též velké množství odpadů. Papír je nejprve shromažďován a to buď ve sběrných surovinách, nebo pomocí modrých kontejnerů. Pro lepší dopravu je papír lisován do balíků a odvážen k recyklaci. Nejprve se musí tento papír pečlivě vytřídit a to se děje na třídících pásech. Odstraňují se papíry znečištěné, chemicky ošetřené a další nevhodné k recyklaci. Tento „neužitečný“ papír je buďto spálen nebo jinak zlikvidován. Z třídícího pásu putuje papír do rozvlákňovače. Jedná se o velké nádoby, kde je papír za pomoci vlažné doby po dobu asi 15 min. míchán. Vzniká nám kašovitá hmota, kterou musíme vyčistit od kovů (sponky). Dále je potřeba oddělit barvy a inkoust. Používá se pneumatická metoda založená na vhánění vzduchu do hmoty. Bubliny vzduchu na svém povrchu zachycují barvy a inkousty a jsou následně likvidovány. Tento nebezpečný kal obsahující barvy a další látky je nejčastěji spalován. Takto vyčištěná kaše následně slouží k samotné výrobě papíru. Je rozvrstvena a pomocí válců odvodněna a sušena. Papír je dále dle požadavků upravován, nejčastěji chemicky. Dochází k bělení za pomoci chlóru nebo peroxidu vodíku. Přidávají se i další chemikálie pro zlepšení povrchových vlastností papíru.
Papír se však nedá recyklovat věčně. Celulózová vlákna se každou recyklací zkracují, a proto je papír možné recyklovat zhruba 5-7x.

Recyklace papíru není ekologická

Měli bychom však mít na paměti, že recyklace potažmo výroba papíru není nikterak ekologická. Spotřeba vody je enormní a i spotřeba energie je nezanedbatelná. Navíc jsou používána různá aditiva (chlor…) a vznikají nám nebezpečné kaly.

 

Papír – zajímavosti, statistika

–    ročně průměrný Čech spotřebuje až 150 kg papíru

–    komunální odpad obsahuje až 25% papíru

–    na výrobu jedné tuny papíru je zapotřebí 13 smrků

–    použitím jedné tuny sběrového papíru se uspoří 50% energie a 40% vody

–    bělení papíru chlorem je postupně nahrazováno kyslíkem, ozonem či peroxidem vodíku

–    vyrábějí se i papíry šetrnější k životnímu prostředí (označení TCF – total chlorine free – papír bělený bez chloru)

Naše služby – recyklace starého papíru

Máte nějaké nejasnosti ohledně sběru, třídění či recyklace starého papíru? Potřebovali byste zajistit pravidelný svoz starého papíru, nebo pouze potřebujete poradit? Jediné co stačí udělat je vyplnit tento online poptávkový formulář a o zbytek se už postaráme za Vás.