Ecoservis

Výkup odpadů

Vylévání použitých olejů do odpadu už není v módě – pojďte si na ekologii trochu vydělat. A proč likvidovat použitý olej, když se může recyklovat?

POZOR – vzhledem k poklesu ceny ropy se výrazně propadl odbyt vyjetých minerálních motorových olejů. V současné době za vyjetý MOTOROVÝ OLEJ nevykupujeme, ale je nutné platit likvidaci a dopravu. Napište si o aktuální cenu.

Recyklace odpadů

Recyklace je v naší době běžnou praxí. Šetří přírodu a její obnovitelné i neobnovitelné zdroje i životní prostředí a navíc může pomoci vašim peněženkám. V procesu recyklace se totiž z odpadu stává materiál k dalšímu využití. A takový odpad-materiál je možné výhodně prodat. Přispějte svou troškou do mlýna i vy.

Místo toho, aby odpady hyzdily českou krajinu, je možné s nimi nakládat užitečně.

Výkup a likvidace odpadů

Naše firma v Liberci i v celé ČR vykupuje vyjeté oleje i použité rostlinné oleje a tuky z pekáren, jídelen a jiných stravovacích zařízení nebo druhotné suroviny, jako jsou drahé kovy apod., či autobaterie atd., a to za velmi výhodné ceny.

Pro odpady si sami přijedeme. Oleje, druhotné suroviny i autobaterie zvážíme a postaráme se i o veškeré papírování spojené s jejich odvozem. Poradíme si se všemi druhy olejů i druhotných surovin.

Seznam odpadů, které vykupujeme a likvidujeme

MINERÁLNÍ OLEJE (ODPADNÍ MOTOROVÉ OLEJE)

120107 – odpadní minerální řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

130110 – nechlorované hydraulické minerální oleje

130111 – syntetické hydraulické oleje

130112 – snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje

130113 – jiné hydraulické oleje

130205 – nechlorované minerální, motorové, převodové a mazací oleje

130206 – syntetické motorové, převodové a mazací oleje

130207 – snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje

130208 – jiné motorové, převodové a mazací oleje

130307 – minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje

130308 – syntetické izolační a teplonosné oleje

130309 – snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje

130310 – jiné izolační a teplonosné oleje

130401 – oleje ze dna lodí a vnitrozemské plavby

130403 – oleje ze dna jiných lodí

130506 – olej z odlučovačů oleje

130701 – topný olej a motorová nafta

130703 – jiná paliva (včetně směsí)

160708 – odpady obsahující ropné látky

190207 – olej a koncentráty ze separace

ROSTLINNÉ OLEJE A TUKY (FRITOVACÍ ŘEPKOVÝ,SLUNEČNICOVÝ, PALMOVÝ OLEJ A TUK ATD.)

200125 – rostlinný olej a tuk (fritovací olej a tuk)

200126 – rostlinný olej a tuk neuvedený pod č. 200125 (fritovací olej a tuk)

V případě zájmu rádi zapůjčíme 50l nádoby na rostlinný olej a tuk a 200l sudy a 1000l IBC kontejnery na odpadní motorové minerální oleje.

AUTOBATERIE

160601 – olověné akumulátory (automobilové baterie)

200133 – olověné akumulátory (automobilové baterie)

nebo zpětný odběr autobaterií

Vykupujeme i mnoho dalších surovin.

Ekologická likvidace? Lepší je recyklace!