Ecoservis

Užitečné odkazy

 Užitečné odkazy, které vám pomohou se orientovat v oblasti nakládání s odpady

MŽP

Stránky Ministerstva životního prostředí

MŽP – odpady

Ministerstvo životního prostředí – sekce odpady

IRZ

Stránky integrovaného registru znečišťování

IPPC

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)

ISPOP

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností

INISOFT

Evidence odpadů

R a S věty

Seznam R vět (specifická rizikovost) a S vět (pokyny pro bezpečné nakládání)

Geoportál

Portál veřejné správy

EKOLIST

Zpravodajství a zajímavosti z oblasti životního prostředí

EnviWeb

Zpravodajství pro životní prostředí

ČSÚ

Český statistický úřad

ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí

Zelený kruh

Zelený kruh – asociace sdružující ekologické organizace

EKO-KOM

Třídění, recyklace, využití odpadů