Ecoservis

Nakládání s odpady a likvidace ve výrobních firmách

Mnoho firem se snaží snížit objem odpadů, které produkují. Vyvíjí efektivní výrobu s minimem zmetků a dalších odpadů. Zmetky a další odpady se snaží zužitkovat nebo vrátit zpátky do výroby. Všechny tyto snahy kvitujeme,  přestože odpady tvoří náš business, tak nám na naší planetě záleží víc. Bohužel přes všechny snahy, odpady do výrobních procesů bezpodmínečně patří.

Rádi Vám pomůžeme, aby s odpady, které ve vašem provoze vznikají bylo naloženo ekologicky a taky aby to pro vaši společnost bylo ekonomicky příjemné. Jsme odborníci na odpady z výrobních a podobných provozů. Rádi vám nabídneme kompletní převzetí odpadového hospodářství, počínaje dodáním sběrných nádob, likvidací odpadů a konče evidencí odpadů a veškerým papírováním.

Služby pro výrobní podniky – krok za krokem

Nyní se podíváme na to, jak celý proces likvidace odpadů z výrobních podniků funguje. Samozřejmě nejprve zjistíme jaké odpady u vás vznikají a jaké nádoby na odpady budete potřebovat. Po odsouhlasení cenové nabídky a podepsání smlouvy následují tyto kroky:

1. krok – dodání sběrných nádob

Do vaší provozovny dodáme veškeré příslušenství, které budete v rámci odpadů potřebovat. Jedná se například o následující vybavení:

  •  popelnice na komunální odpad
  •  popelnice nebo jiné sběrné nádoby na nebezpečné odpady
  •  záchytné vany pod sudy nebo IBC kontejnery
  •  šanon s dokumenty (smlouva, povolení, ILNO apod.)
  •  označení sběrných nádob
  •  ILNO – identifikační listy nebezpečných odpadů
  •  ceduli na stěnu s označením místa uložení odpadů
  • a další příslušenství, které si budete přát

2. krok – sběr a shromažďování odpadu

Tento krok už je na vás. Díky dodanému příslušenství pro vás bude snadné odpady správně třídit. Vše co vám dodáme je přehledné, všechny nádoby jsou řádně označené. S případnými dotazy, jak třídit a kam co patří, rádi pomůžeme a ukážeme.

3. krok – odvoz odpadů a likvidace

Starosti jak odpad recykloval, využít nebo zlikvidovat můžete nechat na nás. Domluvíme s vámi pravidelné svozy nebo budeme jezdit dle vaší objednávky. Vše záleží na domluvě, můžeme přijet vždy do 10 dní od vašeho objednání nebo jezdit v pravidelných intervalech – 12x do roka, 4x do měsíce nebo třeba každý den. Vše se však dá dohodnout a svozy upravíme přesně podle Vašich představ. Zajišťujeme likvidaci odpadů nebezpečných i ostatních. To znamená, že vám zlikviduje veškeré odpady, které ve vašem výrobním podniku vznikají. U nebezpečných odpadů například: emulze, oleje, prázdné obaly od nebezpečných látek, mastné hadry od oleje apod. Kromě toho Vám ale zlikvidujeme i odpady, které nejsou nebezpečné: komunální odpad (vše co se nedá vytřídit), plastové obaly (PET lahve, folie, plastové kanystry) a papírové obaly (krabice a kartony od výrobků). Kromě toho vám rádi odpady vykoupíme. Jedná se například o železo nebo barevné kovy (hliník, měď, olovo apod.)

4. krok – zajištění zákonných povinností

S odpady přicházejí i mnohé zákonné povinnosti. S námi si z toho, ale žádnou velkou hlavu dělat nemusíte. Vše dodáme a zařídíme za vás.

Dodáme vám identifikační listy nebezpečných odpadů (ILNO), označíme sběrové prostředky (popelnice, kontejnery apod.) dle zákona, ohlásíme za vás přepravu nebezpečných odpadů na Ministerstvo pomocí SEPNO a ohlašovacích listů pro přepravu nebezpečných odpadů (OLPNO),  vedeme za vás průběžnou evidence nakládání s odpady a vypracujeme a pošleme za vás ročního hlášení o produkci odpadů přes ISPOP (integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností). O nic se nemusíte starat, vše nechte na nás.

Máte strach z kontroly? Nemusíte se bát žádné kontroly skrz odpady. Pokud se Vám kontrola ohlásí můžete nás kontaktovat a my se kontroly zúčastníme s vámi. Pokud s námi máte smlouvu a pravidelně probíhá svoz odpadů, možná už víte, že nás ani volat nemusíte. Vše máte vždy v pořádku a při kontrole si s vámi dají kávu a půjdou zase dál. Námi zavedený systém sběru a likvidace odpadů splňuje všechny zákonné požadavky, s vašimi odpady je řádně nakládáno.
Vaše firma se tedy může věnovat čistě svojí činnosti ať už vyrábíte cokoli a o odpady se postaráme my.

Doplňující informace – ceny likvidace odpadů

Možná si říkáte, kolik tato služba stojí. Vyplňte nezávazný poptávkový formulář nebo nám napište na info@ecoservis.eu, myslím, že vás s cenami mile překvapíme – nezávazný online poptávkový formulář.