Ecoservis

ECOSERVIS
výkup a likvidace odpadů

Likvidujeme a vykupujeme odpady a postaráme se o vaši evidenci a roční hlášení za odpady

ECOSERVIS – komplexní nakládání s odpady s.r.o.

Společnost ECOSERVIS – komplexní nakládání s odpady s.r.o. už několik let pro Vás zabezpečujeme kompletní nakládání s odpady se sídlem v Liberci a staráme se i o zákazníky v Praze, Brně i celých Čechách a na Moravě. Od A po Z se staráme jak o likvidaci nebezpečných i jiných odpadů, tak o veškeré papírování a komunikaci s úřady. Naším cílem je udržet si nejvyšší kvalitu služeb k plné spokojenosti zákazníka. Soustřeďte se na byznys – odpad zařídíme my – ECOSERVIS – komplexní nakládání s odpady s.r.o.

ZÁKONNÉ POVINNOSTI V ODPADECH

Kromě likvidace odpadů se ale postaráme i o veškerou komunikaci s orgány státní správy, tzn. vypracování ročních hlášení o odpadech a statistické výkazy produkce odpadů, vedení povinné průběžné evidence odpadů atd. Zcela zabezpečíme i sklad či shromaždiště odpadů ve vaší firmě, ať už jde o jeho vybavení nebo označení. Připravíme identifikační listy nebezpečných odpadů, označíme sběrné nádoby na odpady a nebo třeba i vypracujeme provozní řády. Samozřejmě se postaráme i o ohlášení přepravy nebezpečných odpadů na Ministerstvo životního prostředí (SEPNO). Pokud spolupracujete s námi, tak vás nečeká žádné papírování, odpady s námi jsou hračka.

Rádi Vám s odpady pomůžeme a poradíme

Ať už se potřebujete zbavit jakéhokoli odpadu, vyčistit lapol, vyklidit půdu nebo jen vyhodit pár plechovek od barvy, bez obav se obraťte na nás. Domluvíme si s Vámi konkrétní čas, pro odpady si přijedeme, naložíme je a zpracujeme nebo odvezeme na místo ekologické likvidace. Odpady je také možné odvážet pravidelně tak, aby Vaše starost o ně byla minimální. Využijte služeb našeho webu a informujte se zde zdarma o novelách v zákoně, legislativních úpravách a o zákonných povinnostech. Zjistěte jak se odpady likvidují, které odpady se mohou recyklovat a jak tato recyklace probíhá. Věříme, že Vám naše informace pomohou efektivně rozhodovat při likvidaci odpadů a zejména při likvidaci nebezpečných odpadů.

Novinky v odpadech:

Recyklace vyřazených plastových popelnic a kontejnerů Popelnice a kontejnery na komunální odpad a tříděný odpad známe všichni. Používáme je skoro každý den. Popelnice mají různou barvu a velikost a jako každá jiná věc, tak i popelnice a kontejnery mají svoji

Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady se letos řídí naposledy „starým“ zákonem o odpadech. Kdo musí zpracovat roční hlášení o produkci odpadů? produkují

Reference, komu pomáháme s odpady: