Ecoservis

Jak nakládat s odpady ze zdravotnictví?

Produkce odpadů se týká i zdravotnických zařízení, mezi které řadíme nemocnice, domovy pro seniory, ordinace praktických lékařů, sociální zařízení a jiné podobné subjekty. Jedná se o odpad, který může být zdrojem patogenních mikroorganismů, intoxikace nebo cytotoxických přípravků kvůli přítomnosti určitého chemického, fyzického, biologického materiálu.

Nebezpečnost látek je důvodem toho, že si například injekční stříkačky a jiné zdravotnické pomůcky vyžadují specifické zacházení. Jak máme s odpady ze zdravotnické péče zacházet, nám určuje legislativa, respektive vyhláška ministerstva zdravotnictví. Státní zdravotní ústav vypracoval Metodiku pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení.

Česká republika patří k největším producentům biologicko-infekčního odpadu na světě. Hlavními důvody jsou příliš časté používání jednorázových pomůcek, nedostatečné třídění, omezení dekontaminačních metod a tak dále.

Každé zařízení poskytující zdravotní péči musí vést průběžnou evidenci odpadů. V případě, že objem odpadu přesáhne zákonem stanovenou hranici, má zařízení povinnost podat roční hlášení do systému ISPOP – roční hlášení se podává elektronickou formou.

Důležité jsou i prostory sloužící ke skladování odpadu. O skladování i předání odpadu k likvidaci se stará původce odpadu. Důležité je, aby producent odpadu dohlédl na to, že osoba, která nebezpečný odpad přebírá, je k převzetí oprávněna. Na závěr celého procesu si musí původce odpadu nechat vystavit potvrzení o předání k likvidaci.

Pokud si s odpady ze zdravotnictví nevíte rady, můžete se na nás obrátit. Podle vašich potřeb vám přivezeme nádoby na odpad (tzv. Klinikboxy). Všechny už správně označené, v souladu s aktuální legislativou. Po telefonické domluvě nebo v pravidelných intervalech plné nádoby zas odvezeme a zlikvidujeme. Mimo likvidaci se ale postaráme také o celou administrativu a komunikaci s úřady – při odvozu odpadu vám předáme vyplněný evidenční list pro nakládání s odpady (ELPNO), který si jen uložíte do námi připraveného šanonu. V průběhu roku vám vedeme průběžnou evidenci, na konci roku zpracujeme roční hlášení, které rozešleme na úřady a vám dáme vytištěné k založení do šanonu.

Neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle +420 773 044 017, nebo na info@ecoservis.eu.