Ecoservis

Aktuality v odpadech

Jak nakládat s odpady ze zdravotnictví?

Produkce odpadů se týká i zdravotnických zařízení, mezi které řadíme nemocnice, domovy pro seniory, ordinace praktických lékařů, sociální zařízení a jiné podobné subjekty. Jedná se o odpad, který může být zdrojem patogenních mikroorganismů, intoxikace nebo cytotoxických přípravků kvůli přítomnosti určitého chemického, fyzického, biologického materiálu. Nebezpečnost látek je důvodem toho, že si například injekční stříkačky a …

Jak nakládat s odpady ze zdravotnictví? Pokračovat ve čtení »

Obaly s nulovým odpadem: Jak výrobky mění své balení pro udržitelnější budoucnost

Plýtvání obaly a odpadem má významný ekologický dopad. Vyrobit obaly znamená spotřebování surovin a energie, a často končí v popelnici. V reakci na rostoucí obavy ohledně životního prostředí se mnoho firem začíná zaměřovat na vývoj obalů s nulovým odpadem, což je jedním z kroků směrem k udržitelnější budoucnosti. Recyklovatelné a biologicky rozložitelné obaly Jedním z …

Obaly s nulovým odpadem: Jak výrobky mění své balení pro udržitelnější budoucnost Pokračovat ve čtení »

Jak dát druhý život starým oblečení a textilním výrobkům

Textilní průmysl je jedním z největších průmyslových odvětví na světě a je také jedním z největších producentů odpadu. Každý rok končí miliony tun textilního odpadu na skládkách nebo jsou spalovány, což má vážný negativní dopad na životní prostředí. Recyklace textilu je důležitým krokem směrem k udržitelnější budoucnosti. V tomto článku se zaměříme na to, jak …

Jak dát druhý život starým oblečení a textilním výrobkům Pokračovat ve čtení »

Bioodpad jako cesta k udržitelnějšímu životu: Co s ním dělat?

Bioodpad, často nazývaný organický odpad, tvoří významnou část našeho domácího odpadu a má potenciál stát se klíčovým prvkem na cestě k udržitelnějšímu a ekologičtějšímu způsobu života. Bioodpad zahrnuje organické materiály, které jsou biologicky rozložitelné, jako jsou zbytky potravin, kávová sedlina, rostlinné zbytky a jiné organické zbytky. V tomto článku se zaměříme na to, co s …

Bioodpad jako cesta k udržitelnějšímu životu: Co s ním dělat? Pokračovat ve čtení »

Jak recyklovat plastové obaly a snížit negativní dopad na životní prostředí

Plastové obaly jsou v dnešní době běžnou součástí našeho života. Jsou praktické, lehké a odolné, což z nich činí populární volbu pro balení potravin, nápojů a dalších výrobků. Nicméně, problém s plastovými obaly spočívá v jejich negativním dopadu na životní prostředí. Plasty se často stávají součástí odpadu a mohou znečišťovat naše oceány, půdu a vzduch. …

Jak recyklovat plastové obaly a snížit negativní dopad na životní prostředí Pokračovat ve čtení »

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2023

Ročního hlášení odpadů dle zákona o odpadech 541/2020 Sb. Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za kalendářní rok 2023 se bude podávat na začátku roku 2024. Termín pro podání hlášení je do 28. 2. 2024, přestupný rok tento termín nijak neprodlužuje. Jaké jsou aktuální legislativní požadavky na zpracování a podání ročních hlášení za …

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2023 Pokračovat ve čtení »

Rizika spojená s likvidací nebezpečného odpadu

Nesprávná likvidace nebezpečného odpadu může mít závažné důsledky. Nejenže ohrožuje zdraví lidí, ale také může znečišťovat vodu, půdu a vzduch. Látky obsažené v nebezpečném odpadu se mohou dostat do potravinového řetězce a způsobit dlouhodobé ekologické škody. Kromě toho mohou hořlavé látky vést k požárům, které mohou mít fatální následky pro okolí. Bezpečné způsoby likvidace: Recyklace …

Rizika spojená s likvidací nebezpečného odpadu Pokračovat ve čtení »

Kreativní způsoby, jak recyklovat věci, které již nepotřebujete

Recyklace je důležitým krokem směrem k udržitelnému životnímu prostředí. Každý z nás by měl mít povědomí o tom, že odpad, který produkuje, může být znovu využit nebo recyklován. V tomto článku se zaměříme na několik kreativních způsobů, jak recyklovat věci, které již nepotřebujete. Tato jednoduchá opatření mohou mít významný dopad na snížení množství odpadu, který …

Kreativní způsoby, jak recyklovat věci, které již nepotřebujete Pokračovat ve čtení »

Efektivní minimalizace odpadu v domácnosti

Každý den produkuje naše domácnost odpad, který končí na skládce nebo je spálen. Minimalizace odpadu je nejen prospěšná pro životní prostředí, ale také může ušetřit peníze a zlepšit naše životní podmínky. V tomto článku se zaměříme na několik účinných způsobů, jak minimalizovat odpad ve vaší domácnosti. Nákupy s ohledem na minimalizaci odpadu: Při nákupech preferujte …

Efektivní minimalizace odpadu v domácnosti Pokračovat ve čtení »

Jaké jsou nové trendy v oblasti likvidace odpadů a jaké jsou jejich výhody?

V oblasti likvidace odpadů se neustále vyvíjejí nové trendy a technologie, které mají za cíl minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. V tomto článku se zaměříme na nové trendy v oblasti likvidace odpadů a na jejich výhody. Recyklace organického odpadu Organický odpad, jako jsou zbytky potravin a zahradní odpad, je jedním z největších zdrojů odpadu …

Jaké jsou nové trendy v oblasti likvidace odpadů a jaké jsou jejich výhody? Pokračovat ve čtení »