Ecoservis

Aktuality v odpadech

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2023

Ročního hlášení odpadů dle zákona o odpadech 541/2020 Sb. Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za kalendářní rok 2023 se bude podávat na začátku roku 2024. Termín pro podání hlášení je do 28. 2. 2024, přestupný rok tento termín nijak neprodlužuje. Jaké jsou aktuální legislativní požadavky na zpracování a podání ročních hlášení za …

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2023 Pokračovat ve čtení »

Rizika spojená s likvidací nebezpečného odpadu

Nesprávná likvidace nebezpečného odpadu může mít závažné důsledky. Nejenže ohrožuje zdraví lidí, ale také může znečišťovat vodu, půdu a vzduch. Látky obsažené v nebezpečném odpadu se mohou dostat do potravinového řetězce a způsobit dlouhodobé ekologické škody. Kromě toho mohou hořlavé látky vést k požárům, které mohou mít fatální následky pro okolí. Bezpečné způsoby likvidace: Recyklace …

Rizika spojená s likvidací nebezpečného odpadu Pokračovat ve čtení »

Kreativní způsoby, jak recyklovat věci, které již nepotřebujete

Recyklace je důležitým krokem směrem k udržitelnému životnímu prostředí. Každý z nás by měl mít povědomí o tom, že odpad, který produkuje, může být znovu využit nebo recyklován. V tomto článku se zaměříme na několik kreativních způsobů, jak recyklovat věci, které již nepotřebujete. Tato jednoduchá opatření mohou mít významný dopad na snížení množství odpadu, který …

Kreativní způsoby, jak recyklovat věci, které již nepotřebujete Pokračovat ve čtení »

Efektivní minimalizace odpadu v domácnosti

Každý den produkuje naše domácnost odpad, který končí na skládce nebo je spálen. Minimalizace odpadu je nejen prospěšná pro životní prostředí, ale také může ušetřit peníze a zlepšit naše životní podmínky. V tomto článku se zaměříme na několik účinných způsobů, jak minimalizovat odpad ve vaší domácnosti. Nákupy s ohledem na minimalizaci odpadu: Při nákupech preferujte …

Efektivní minimalizace odpadu v domácnosti Pokračovat ve čtení »

Jaké jsou nové trendy v oblasti likvidace odpadů a jaké jsou jejich výhody?

V oblasti likvidace odpadů se neustále vyvíjejí nové trendy a technologie, které mají za cíl minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. V tomto článku se zaměříme na nové trendy v oblasti likvidace odpadů a na jejich výhody. Recyklace organického odpadu Organický odpad, jako jsou zbytky potravin a zahradní odpad, je jedním z největších zdrojů odpadu …

Jaké jsou nové trendy v oblasti likvidace odpadů a jaké jsou jejich výhody? Pokračovat ve čtení »

Jaké jsou nejčastější druhy odpadu a jak se s nimi vypořádat?

Nejčastější druhy odpadu jsou papír, plast, sklo a kov. Každý z těchto druhů odpadu má svá specifika a vyžaduje speciální způsob likvidace a recyklace. V tomto článku si přiblížíme jednotlivé druhy odpadu a způsoby, jak se s ním nakládat. Papír Papír je jedním z nejčastějších druhů odpadu. Nejčastějšími zdroji papírového odpadu jsou noviny, časopisy, reklamní …

Jaké jsou nejčastější druhy odpadu a jak se s nimi vypořádat? Pokračovat ve čtení »

Jak správně třídit odpad a proč je to důležité?

Správné třídění odpadu je důležité nejen pro životní prostředí, ale také pro náš každodenní život. Pomáhá nám udržet čistotu a zdraví našeho okolí, snižovat náklady na likvidaci odpadů a také chránit přírodu. V tomto článku se dozvíte, jak správně třídit odpad a jaký je význam tohoto procesu. Rozlišujte jednotlivé druhy odpadu Prvním krokem při třídění …

Jak správně třídit odpad a proč je to důležité? Pokračovat ve čtení »

Odlučovače lehkých kapalin a jejich čištění

Pokud patříte mezi provozovatele čerpací stanice, myčky motorových vozidel nebo třeba parkoviště, zajisté využíváte odlučovač lehkých kapalin (dříve odlučovač ropných látek), který je nezbytný všude tam, kde existuje riziko znečištění odpadních vod ropnými látkami. Odlučovače nebo také lapoly jsou o nádrže obsahující speciální filtr, který má za úkol z odpadní vody odstranit benzín, naftu a …

Odlučovače lehkých kapalin a jejich čištění Pokračovat ve čtení »

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2022, podané v roce 2023

Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady dle zákona o odpadech 541/2020 Sb. Roční hlášení za odpady za kalendářní rok 2022 se bude podávat z kraje roku 2023. Termín pro podání hlášení je do 28. 2. 2023, tento prodloužený termín přinesl nový zákon o odpadech 541/2020 Sb. Nový zákon o odpadech 541/2020 Sb. přináší …

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2022, podané v roce 2023 Pokračovat ve čtení »

Nová vyhláška č. 445/2022 Sb., která mění vyhlášku 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Dlouho očekávaná novela je tu – vyhláška č. 445/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb. Tato novela odkládá nový způsob evidence odpadů až do roku 2025. Díky této novele se tedy až do konce roku 2024 způsob průběžné evidence odpadů nijak nemění. Text předpisu: 445   VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2022, kterou se …

Nová vyhláška č. 445/2022 Sb., která mění vyhlášku 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady Pokračovat ve čtení »