Ecoservis

Aktuality v odpadech

Jaké jsou nejčastější druhy odpadu a jak se s nimi vypořádat?

Nejčastější druhy odpadu jsou papír, plast, sklo a kov. Každý z těchto druhů odpadu má svá specifika a vyžaduje speciální způsob likvidace a recyklace. V tomto článku si přiblížíme jednotlivé druhy odpadu a způsoby, jak se s ním nakládat. Papír Papír je jedním z nejčastějších druhů odpadu. Nejčastějšími zdroji papírového odpadu jsou noviny, časopisy, reklamní …

Jaké jsou nejčastější druhy odpadu a jak se s nimi vypořádat? Pokračovat ve čtení »

Jak správně třídit odpad a proč je to důležité?

Správné třídění odpadu je důležité nejen pro životní prostředí, ale také pro náš každodenní život. Pomáhá nám udržet čistotu a zdraví našeho okolí, snižovat náklady na likvidaci odpadů a také chránit přírodu. V tomto článku se dozvíte, jak správně třídit odpad a jaký je význam tohoto procesu. Rozlišujte jednotlivé druhy odpadu Prvním krokem při třídění …

Jak správně třídit odpad a proč je to důležité? Pokračovat ve čtení »

Odlučovače lehkých kapalin a jejich čištění

Pokud patříte mezi provozovatele čerpací stanice, myčky motorových vozidel nebo třeba parkoviště, zajisté využíváte odlučovač lehkých kapalin (dříve odlučovač ropných látek), který je nezbytný všude tam, kde existuje riziko znečištění odpadních vod ropnými látkami. Odlučovače nebo také lapoly jsou o nádrže obsahující speciální filtr, který má za úkol z odpadní vody odstranit benzín, naftu a …

Odlučovače lehkých kapalin a jejich čištění Pokračovat ve čtení »

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2022, podané v roce 2023

Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady dle zákona o odpadech 541/2020 Sb. Roční hlášení za odpady za kalendářní rok 2022 se bude podávat z kraje roku 2023. Termín pro podání hlášení je do 28. 2. 2023, tento prodloužený termín přinesl nový zákon o odpadech 541/2020 Sb. Nový zákon o odpadech 541/2020 Sb. přináší …

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2022, podané v roce 2023 Pokračovat ve čtení »

Nová vyhláška č. 445/2022 Sb., která mění vyhlášku 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Dlouho očekávaná novela je tu – vyhláška č. 445/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb. Tato novela odkládá nový způsob evidence odpadů až do roku 2025. Díky této novele se tedy až do konce roku 2024 způsob průběžné evidence odpadů nijak nemění. Text předpisu: 445   VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2022, kterou se …

Nová vyhláška č. 445/2022 Sb., která mění vyhlášku 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady Pokračovat ve čtení »

Jak upravuje metodický návod Ministerstva životního prostředí řízení vzniku stavebního a demoličního odpadu?

Metodický návod Ministerstva životního prostředí o řízení vzniku stavebního a demoličního odpadu? V rámci vládního plánu odpadového hospodářství existuje nařízení, které je vydáno s následujícími cíli: omezit množství nebezpečných odpadů, jenž vznikají při zřizování staveb, jejich údržbě, změnách dokončených staveb (stavební úpravy, přístavby a nástavby) a odstraňování staveb sjednotit postup přiřazování kategorie odpadu (nebezpečný nebo ostatní …

Jak upravuje metodický návod Ministerstva životního prostředí řízení vzniku stavebního a demoličního odpadu? Pokračovat ve čtení »

Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2021, podané v roce 2022

Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady dle nového zákona o odpadech 541/2020 Sb. Roční hlášení o produkci a nakládání se od roku 2021 řídí novým zákonem o odpadech 541/2020 Sb. a přináší mnoho změn a některé z nich se týkají i zpracování a podání ročních hlášení o produkci a nakládání s odpady – …

Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2021, podané v roce 2022 Pokračovat ve čtení »

Zákaz třídění odpadu pokud jste v karanténě nebo COVID-19 pozitivní

Lidé v karanténě a COVID-19 pozitivní mají zákaz třídit odpad Ministerstvo životního prostředí pomocí informativního letáku vysvětluje zda třídit, netřídit a jak kompletně nakládat s domovním odpadem v době epidemie COVID-19. Věděli jste třeba, že pokud jste v karanténě nebo COVID-19 pozitivní: Nesmíte třídit odpad Roušky, respirátory, kapesníky apod. musí být v pytli o tloušťce …

Zákaz třídění odpadu pokud jste v karanténě nebo COVID-19 pozitivní Pokračovat ve čtení »