Ecoservis

Zákaz třídění odpadu pokud jste v karanténě nebo COVID-19 pozitivní

Lidé v karanténě a COVID-19 pozitivní mají zákaz třídit odpad

Ministerstvo životního prostředí pomocí informativního letáku vysvětluje zda třídit, netřídit a jak kompletně nakládat s domovním odpadem v době epidemie COVID-19.

Věděli jste třeba, že pokud jste v karanténě nebo COVID-19 pozitivní:

  • Nesmíte třídit odpad
  • Roušky, respirátory, kapesníky apod. musí být v pytli o tloušťce alespoň 0,2mm
  • Po zavázání pytle je nutné dezinfikovat vnější povrch pytle

Samozřejmě je potřeba dodržovat i hygienická pravidla při vynášení odpadků, tedy řádně si po vynesení odpadků umýt ruce nebo použít dezinfekční gel.

Více informací zde:

Odkaz na leták Ministerstva životního prostředí