Ecoservis

ČOV - čističky odpadních vod

Princip čističky odpadních vod – ČOV

Čištění odpadních vod je poměrně složitý proces, který se skládá z většího množství fází, během kterých se z vody odstraňují hrubé nečistoty, jemné nečistoty, tuky i organická znečištění. Právě poslední biologická fáze je nejsložitější, protože se voda čistí za pomoci mikroorganismů, neboli aktivovaným kalem. Tento kal odstraní většinu zbylých nečistot a formou sedimentace se usadí a následně je potřeba ho odvézt a zlikvidovat.

Zajistíme likvidaci kalu z ČOV

Postaráme se o odvoz i odbornou likvidaci kalů z vaší ČOV – čističky odpadních vod. Jde o odpad spadající do kategorie „O“ a z hlediska legislativy ho upravuje Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. a navazující vyhlášky. K likvidaci máme veškeré potřebné vybavení, dostatek zkušeností i potřebná oprávnění. Likvidujeme odvodněný i neodvodněný kal. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat, zajistíme vám potřebné informace i kalkulaci zdarma.

Jak se kal z ČOV likviduje?

Tento kal není možné uložit na žádné skládce, existují tři základní možnosti jeho likvidace. Odstraňuje se aplikací na zemědělskou půdu a funguje tak jako hnojivo. Mimo zemědělskou půdu ho lze použít pro výrobu průmyslových kompostů a rekultivačních substrátů. Další možností je jeho termické zpracování.

Kal od vás odvezeme za pomoci naší techniky a v souladu s legislativou. Na základě laboratorního rozboru kaly vyhodnotíme a následně zvolíme vhodný způsob jejich likvidace. Zajistíme vám i výhodnou možnost pravidelné likvidace vašeho kalu.

Pokud máte o naše služby zájem, můžete vyplnit online poptávkový formulář na tomto odkazu a my vám rádi pomůžeme.