Ecoservis

NAŠE SLUŽBY

handsome rich caucasian businessman in suit with oil barrel. man sit hugging barrel of oil. business on the extraction of natural resources

Dále nabízíme

ECOSERVIS – koplexní nakládání s odpady s.r.o.

Provádí sběr, využití či odstranění nebezpečných a ostatních odpadů zejména v Libereckém kraji, Praze, Brně, ale i pocé ČR a Moravě. V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Garantujeme vždy optimální cenu a nadstandardní kvalitu prováděných služeb.

Společnost ECOSERVIS – komplexní nakládání s odpady s.r.o. se specializuje na komplexní služby v odpadovém hospodářství, provádí odvoz a likvidaci nebezpečných odpadů a výkup olejů a dalších druhotných surovin.

Pro naše zákazníky zajišťujeme také čištění lapolů, čištění nádrží a čištění jímek.