Ecoservis

Jak upravuje metodický návod Ministerstva životního prostředí řízení vzniku stavebního a demoličního odpadu?

Metodický návod Ministerstva životního prostředí o řízení vzniku stavebního a demoličního odpadu?

V rámci vládního plánu odpadového hospodářství existuje nařízení, které je vydáno s následujícími cíli:

  • omezit množství nebezpečných odpadů, jenž vznikají při zřizování staveb, jejich údržbě, změnách dokončených staveb (stavební úpravy, přístavby a nástavby) a odstraňování staveb
  • sjednotit postup přiřazování kategorie odpadu (nebezpečný nebo ostatní odpad) u vznikajících stavebních a demoličních odpadů v souladu s § 6 zákona o odpadech a jeho prováděcími předpisy
  • zabezpečit přednostní využívání stavebních a demoličních odpadů a jednotně vymezit podmínky pro přejímku odpadů do zařízení k jejich využívání
  • minimalizovat riziko při nakládání s odpady

Co znamená pojem „stavební a demoliční odpady“?

Na to navazuje pojem „stavební a demoliční odpady,“ kterými se rozumí odpady vznikající při uskutečňování, údržbě, rekonstrukci a odstraňování staveb. Abychom dosáhli co nejvyšší úrovně ochrany zdraví a životního prostředí, stanovuje metodický pokyn doporučené postupy, které je potřeba dodržovat odpovědnými osobami. Těmi můžou být stavbyvedoucí, stavebníci, stavební dozor, inspektor nebo projektant.

Metodický pokyn se mimo jiné zabývá také předcházení vzniku odpadů, což je koneckonců povinnost, která vyplývá přímo ze zákona o odpadech. V praxi si pod tím můžete představit řadu opatření, které by měly začít už při projektování, pokračovat při úspoře materiálu použitého při výstavbě a vést až k dlouhé životnosti a snadné údržbě.

Metodický návod v praxi – jak na stavební a demoliční odpady?

V praxi však narážíme na to, že kromě betonu, cihel, plastu, skla nebo zeminy vzniká při demolicích spousta materiálů, které obsahují nebezpečné látky. Zmínit můžeme uvolněná minerální vlákna, minerální oleje, kontaminovanou suť, výbojky obsahující rtuť, zářivky, kabely s izolační kapalinou, materiály obsahující azbest či impregnované látky.

Speciálně v těchto případech je potřeba vědět, jak přesně postupovat. Pokud jste například stavební firmou, ale svůj čas a energii nehodláte investovat do papírování a běhání po úřadech, využijte našich služeb.

Pomůžeme vám se správně likvidovanými a evidovanými odpady, bez kterých se kolikrát ani nedá kolaudovat. Řídíme se tím, že požadovanou evidenci řešíme průběžně po celou dobu stavby, poté veškeré údaje překontrolujeme a založíme. To se koneckonců hodí i pro období ročního hlášení.

K dispozici jsme vám na emailu (info@ecoservis.eu) nebo telefonním čísle 773 044 017. Pokud si s něčím nevíte rady, neváhejte se nám ozvat.