Ecoservis

Jak se ekologicky zbavit baterií a proč nepatří do komunálního odpadu

baterie - ecoservis

Jak ekologicky zlikvidovat baterie

Baterie řadíme mezi nebezpečný odpad, který se nesmí skládkovat. Vztahuje se na ně povinnost zpětného odběru, protože obsahují celou řadu toxických a nebezpečných látek, jako například těžké kovy a to olovo, rtuť či kadmium.

Na každé baterii najdeme symbol přeškrtnuté popelnice, značící že nepatří do komunálního odpadu.

Pokud i přesto starou baterii vyhodíme do klasické popelnice, dostane se spolu s dalším odpadem do spalovny či na skládku.

Zde hrozí únik škodlivých látek do ovzduší, půdy, či spodních vod, což může mít za následek vážné ohrožení našeho zdraví. Těžké kovy mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví a mohou vyústit až v rakovinové onemocnění. Zároveň se plýtvá cennými surovinami, které je možné dále recyklovat. Na skládkách tak každý rok končí naprosto zbytečně statisíce kilogramů zinku či železa, ačkoliv těžba těchto kovů je finančně náročná a má neblahé následky na životní prostředí. Přitom ze 100 kilogramů baterií je možné získat až 74 kg druhotných surovin, které je možné dále zpracovávat.

Jak se ekologicky zbavit baterií?

Jak se tedy v dnešní době ekologicky zbavit použitých baterií? Po celé České republice je více než 25 tisíc odběrných míst. Na takové odběrné místo můžeme narazit například v supermarketech, které mají ze zákona povinnost tyto sběrné nádoby ve svých provozovnách umisťovat. Dále baterie můžeme odevzdat do sběrných boxů na úřadech, ve sběrných dvorech či do červeného venkovního kontejneru.

Speciální kategorií jsou autobaterie. I pro ně existuje vlastní odběrní síť, a to například u jejich prodejců, v servisních střediscích, či na benzinových pumpách.

Případně nám staré autobaterie můžete předat a my vám za ně zaplatíme. Autobaterie můžete odevzdat v režimu zpětného odběru, nebo v režimu odpadů pod kódem 16 06 01, Olověné akumulátory.

Pro více informací nám můžete zavolat 773 044 017 nebo napsat email info@ecoservis.eu.