Ecoservis

Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2021, podané v roce 2022

Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady dle nového zákona o odpadech 541/2020 Sb.

Roční hlášení o produkci a nakládání se od roku 2021 řídí novým zákonem o odpadech 541/2020 Sb. a přináší mnoho změn a některé z nich se týkají i zpracování a podání ročních hlášení o produkci a nakládání s odpady – hlášení za odpady. Co všechno je s ročními hlášeními za odpady jinak?

Kdo je povinen podat roční hlášení o produkci a nakládání s odpady?

Nový zákon o odpadech přináší pro mnoho menších producentů nebezpečných odpadů úlevu, nově někteří nebudou muset roční hlášení za odpady zpracovávat a posílat na ISPOP. U producentů ostatních odpadů se nic nemění.

Limity producentů odpadů:

  • produkují nebo nakládají s více než 600 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok (dříve 100kg)
  • produkují nebo nakládají s více než 100 t ostatních odpadů za kalendářní rok (zůstává stejné)

Termín pro podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady

Další změnou je termín zpracování a podání hlášení za odpady do ISPOP.

Termín podání ročního hlášení za odpady

  • termín podání ročního hlášení za ohlašovací rok 2021 je 28. února 2022 (28 . 2. 2022), původně 15.2.

Od roku 2021 respektive 2022 bude termín stále stejný 28.2. V tento den nejpozději budeme posílat roční hlášení za odpady za předchozí kalendářní rok.

Jak poslat roční hlášení o produkci a nakládání s odpady v roce 2022?

Posílání neboli podávání ročních hlášení za odpady zůstává stejné, nový zákon o odpadech nic v tomto ohledu nemění.

ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností)

  • roční hlášení o produkci a nakládání s odpady se podává elektronicky na internetovém portálu ISPOP 

Vedení průběžné evidence odpadů od roku 2021

Patříte mezi firmy, které produkují méně než  600 kg nebezpečných odpadů a díky zvýšenému limitu nemusíte plnit povinnost zpracovávat a podávat roční hlášení za odpady? To, ale neznamená, že nemusíte dělat nic. Každá firma má povinnost vést evidenci odpadů – průběžnou evidenci odpadů a v případě kontroly se právě touto průběžnou evidencí odpadů prokážete a tím potvrdíte, že nemáte povinnost zpracovávat a podávat roční hlášení o produkci a nakládání s odpady do ISPOP.

Jak zpracovat a poslat roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2021 (podané v roce 2022)?

Chcete mít správně zpracované roční hlášení o produkci odpadů a chcete to mít bez starostí a za rozumnou cenu?

  • Stačí když vyplníte poptávkový formulář na tomto odkazu a my už se o vše postaráme. Požádáme vás o podklady, roční hlášení za odpady zpracujeme a na základě plné moci ho za vás odešleme do ISPOP.
  • Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady zpracujeme v čas, podáme ho s předstihem nebo nejpozději 28. 2. 2022.
  • Chtěli byste se dozvědět ještě více informací o ročních hlášení? Zajímá vás jaké další povinnosti musíte splnit, třeba jak vést průběžnou evidenci odpadů? Navštivte nás další web www.rocnihlaseni.cz, i na tomto webu můžete vyplnit poptávkový formulář, který je určený přímo na roční hlášení za odpady.