Ecoservis

Mýty o třídění odpadu

Několik mýtů o třídění odpadů

Dle údajů Ministerstva životního prostředí v roce 2019 třídilo odpad téměř 7,8 milionů Čechů. Oproti roku 2018 se navýšila hmotnost vytříděného odpadu na osobu, a to ze 49kg na 51kg. Nejvíce byl zastoupen papír, plast a sklo.

Dohromady se podařilo vytřídit 888 tisíc tun těchto obalových odpadů. Díky tomu se podařilo zachránit přírodní plochy o rozloze 29 km2 a do ovzduší bylo vypuštěno o 922 540 tun méně oxidu uhličitého. Ačkoliv obyvatelé České republiky patří v Evropě k premiantům ve třídění odpadu, stále ve společnosti koluje na toto téma spoustu mýtů a polopravd. Jak to tedy je a na co je potřeba si dát pozor?

Mýtus 1: Veškerý tříděný plast musí být vymytý

Mírné znečištění odpadu nevadí, stačí když se obsah plastových lahviček, či kelímků jen lehce vypláchne vodou. Problémem je mastnota, která omezuje recyklaci. Proto plastovou lahev od oleje raději vhoďte do popelnice se směsným odpadem.

Mýtus 2: Tuba od zubní pasty patři do plastu

Na první pohled se může zdát, že obal zubní pasty je vyroben pouze z plastu. Opak je však pravdou, uvnitř je tenká hliníková vrstva, proto patří do směsného odpadu

Mýtus 3: Papír jako papír

Papíry s povrchovou úpravou, např. voskové, lesklé a křídové není možné použít pro další recyklaci. Stejně tak použité kapesníky rozhodně nepatří do modré popelnice na papír. Donedávna platilo, že roličky od „toaleťáku“ a obaly od vajíček patří do směsného odpadu, protože se nedají dále recyklovat z důvodu krátkého papírového vlákna. Díky nové technologii už je možné využít a zpracovat i tento druh papírového odpadu.

Mýtus 4: Drobné elektrospotřebiče patří do směsného odpadu

Staré a nepotřebné spotřebiče určitě není vhodné vhazovat do klasických popelnic. Během jejich rozkladu dochází k úniku nebezpečných látek. Pro tento druh odpadu jsou vyhrazeny speciální kontejnery na elektroodpad, jejichž obsah putuje přímo na speciální třídící linku, kde se spotřebiče ekologicky a bezpečně rozeberou a až z 90% zrecyklují.

Mýtus 5: Víčka a etikety je potřeba odstranit z PET lahví

PET lahve je možné do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem, ty se odstraňují až při následném drcení a praní. PET láhve je vhodné vhazovat sešlápnuté. Nesešlápnuté lahve díky většímu objemu zdražují dopravu a zhoršují manipulaci.