Ecoservis

Třídění a recyklace plastového odpadu

bottles

Třídění  plastového odpadu

Plasty jsou neodmyslitelnou součástí našich každodenních životů, protože jsou pro svoji pevnost, pružnost a chemickou odolnost hojně využívány jako obalový materiál. Z plastů se vyrábí mj. fólie, sáčky, kelímky atd.

Značnou nevýhodou je jejich likvidace, protože při jejich spalování se do vzduchu dostávají nebezpečné látky. Proto je vhodné dbát na správnou recyklaci.

Zásady správného třídění plastového odpadu

Odpad by neměl být mastný, obsahovat různé zbytky, případně být jinak znečištěný. Kelímky od jogurtů, či lahvičky od kosmetiky není nutné vymývat – stačí pouze vyškrabat, či vytřít. Je také důležité maximálně zmenšit objem odpadu, díky čemuž se šetří místo v kontejnerech a snižuje se četnost jejich vývozů – týká se zejména PET lahví. Dbejte na pokyny umístěné na kontejnerech obsahující i základní informace o třídění daného odpadu v konkrétní obci.

Další třídění plastů

Odpad vhozený do kontejneru prochází dalším přetříděním, ať už automatickou, či mnohem častěji ruční formou. Plasty se na třídících linkách zbavují nežádoucích příměsí a dále se rozdělují podle materiálů a barev. Poté jsou slisovány, případně drceny. Tento vzniklý tzv. recyklát je prodáván dalším zpracovatelům k recyklaci.

Recyklace plastů

8% celosvětové produkce ropy, která se používá jako primární surovina, připadne na výrobu plastů. Zpracovatelé recyklát upravují pro výrobu dle potřeby a mohou tak podíl použité ropy snížit, v některých případech i zcela nahradit.

Pokud jsou plasty perfektně vytříděny, putuje odpad na speciální linku, kde se materiál drtí, pere a dále zpracovává. Velmi často se z něj vyrábí ty stejné produkty, které byly původně recyklovány, jsou to například PET lahve, LDPE folie, nebo HDPE nádoby z kterých se vyrábí kanystry, nebo lahvičky na kosmetiku.

Další často používaná forma recyklace smíšených druhů plastů spočívá v tom, že se směs nadrtí a za tepla lisuje do připravených forem. Tato metoda je hojně využívána při výrobě stavebních prvků, či plastových palet. Tímto způsobem je plast možné recyklovat až pětkrát.

Přestože recyklace plastů není po technologické stránce příliš náročná, stále platí, že čím čistější je odpad na začátku, tím kvalitnější je recyklát na konci celého procesu.

I když je možné plast díky recyklacím použít opakovaně, je vhodnější používat alternativní – ekologicky vhodné materiály, jež se dají použít opakovaně a zmenšují negativní dopad na přírodu a životní prostředí.