Ecoservis

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2023

Ročního hlášení odpadů dle zákona o odpadech 541/2020 Sb.

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za kalendářní rok 2023 se bude podávat na začátku roku 2024. Termín pro podání hlášení je do 28. 2. 2024, přestupný rok tento termín nijak neprodlužuje.

Jaké jsou aktuální legislativní požadavky na zpracování a podání ročních hlášení za odpady?

Kdo musí podávat roční hlášení za odpady?

Každá právnická a fyzická osoba, která podniká má povinnosti týkající se vedení průběžné evidence odpadů. Na konci roku, díky průběžné evidenci odpadů zjistíte, kolik jste za kalendářní rok vyprodukovali odpadů a podle níže uvedených limitů si můžete ověřit, zda máte povinnost roční hlášení o produkci odpadů zpracovat a podat do ISPOP či nikoli.

Limity původců odpadů:

  • firmy a OSVČ, které produkují více než 600 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok (nemusí dojít k předání k likvidaci či využití)
  • firmy a OSVČ, které produkují více než 100 t ostatních odpadů za kalendářní rok
    • Pozor oba limity se týkají součtu odpadů všech vašich provozoven v rámci jednoho IČ.

Termín podání ročního hlášení za odpady

  • termín podání ročního hlášení za odpady za ohlašovací rok 2023 je do 28. února 2024 (28. 2. 2024), přestupný rok, tento termín nijak neprodlužuje.

Jak zpracovat a poslat roční hlášení o odpadech v roce 2024?

ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností)

  • roční hlášení o produkci a nakládání s odpady se podává elektronicky na internetovém portálu ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností)

Vedení průběžné evidence odpadů – povinnost pro každou společnost a OSVČ

Patříte mezi firmy nebo živnostníky, kteří produkují méně než 600 kg nebezpečných odpadů a méně než 100 t ostatních odpadů? Díky tomu se vás přestalo týkat jen zpracování a podání ročního hlášení za odpady. To, ale neznamená, že odpady můžete pustit z hlavy. Je mnoho dalších povinností, které je potřeba plnit. Například každá firma má povinnost vést průběžnou evidenci odpadů. Právě díky průběžné evidencí odpadů zjistíte, zda musíte nebo nemusíte podrat roční hlášení o produkci a nakládání s odpady. 

Jak zpracovat a odeslat roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2023 (v roce 2024)?

Nevíte jak na to? Nechcete se učit složité postupy a studovat zákon o odpadech a příslušné vyhlášky? Chcete mít roční hlášení zpracované odborníky?

  • Stačí vyplnit tento poptávkový formulář na tomto odkazu a my už se o vše postaráme. Požádáme vás o podklady, roční hlášení za odpady zpracujeme a na základě plné moci ho za vás odešleme do ISPOP.
  • Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady zpracujeme v čas, podáme ho s předstihem nebo nejpozději 28. 2. 2024.
  • Chtěli byste se dozvědět ještě více informací o ročních hlášení za odpady? Zajímá vás jaké další povinnosti musíte splnit, třeba jak vést průběžnou evidenci odpadů? Navštivte nás další web www.rocnihlaseni.cz, i na tomto webu můžete vyplnit poptávkový formulář, který je určený přímo na zpracování ročního hlášení za odpady.