Ecoservis

Recyklace dřeva

Něco málo o odpadním dřevě

Už jste někdy přemýšleli, co se děje se starou židlí, postelí či nepotřebným prknem? Všechny tyto věci spojuje jediné, materiál dřevo. Není však vždy nutné tento odpad spalovat, jak činí většina lidí, dá se ve většině případů znovupoužít popř. recyklovat.

Co je to odpadní dřevo

Druhy dřeva

U odpadního dřeva rozlišujeme 2 základní typy. Tzv. „mrtvé“ dřevo a „nové“ dřevo.

Mrtvé dřevo

–    starý nábytek, bedny, palety

–    dřevo z demolic, rekonstrukcí, stavební řezivo

–    kůra, nejrůznější odřezky, piliny

–    dveřní rámy, okna

Nové dřevo

–    dřevní štěpka

–    větve stromů či jiné stromové části

Pro recyklaci je nejdůležitější, aby dřevo nebylo znečištěno. Zejména si musíme dát pozor na různé barvy, oleje, laky, zbytky sutin, betonu atd.

Průběh recyklace dřevního odpadu

A) Dřevní odpad je nejprve demontován a ručně tříděn. Jsou odstraněny veškeré nedřevěné složky (papír, plasty, sklo…), které mohou být dále využity v ostatních recyklačních procesech.

B) Vytříděné odpadní dřevo je nadrceno pomocí drtičů a mlýnů. Ty navíc obsahují magnetické separátory a další zařízení k lepšímu vyčištění dřevního odpadu.

C) Rozdrcený dřevní odpad se dostává na třídící pás, kde jsou ručně odstraňovány případné nečistoty (zbytky plastů, papíru…).

D) Dřevní odpad dále padá na pásový dopravník, je zde také obsažen další magnetický separátor na nejmenší železné věci (hřebíky, skoby…)

E) Rozdrcený odpad v poslední fázi prochází plochým sítem k zachycení drobné frakce a příliš dlouhých částí

F) Takto finálně upravený odpad se dostane do transportních kontejnerů či je volně uložen na hromady.

G) Vzniklý produkt putuje k výrobcům dřevotřískových desek či jiných výrobků nebo je energeticky využit.

Opětovné užití dřevního odpadu

Není vždy nutné starý dřevní odpad typu nábytku či nevyužitých prken likvidovat a recyklovat. Nejlepším a nejekologičtějším řečením je opětovné použití daných věcí. Měli bychom proto zkusit např. starý nábytek někomu nabídnout, vystavit v bazaru nábytku apod. Poškozené věci se rovněž dají opravit popř. starožitný nábytek restaurovat. Stejně tak tomu je i u dřevěných palet a bedýnek, které se dají snadno opravit.

Energetické využití, výroba briket a pelet

Ne všechen dřevní odpad se dá opětovně použít např. na výrobku dřevotřískových desek. Nevyužitelný odpad nalézá své uplatnění jako palivo elektráren. Jedná se o jakousi uhlíkově alternativní náhradu za fosilní paliva. Energie ze dřeva je oproti fosilním palivům mnohem čistší, jelikož produkce sirných sloučenin a sloučenin dusíku jsou minimální. Rovněž množství popela při spalování dřeva je mnohem menší než třeba u uhlí.

Výroba briket a pelet

Z dřevního odpadu je též možné pro energetické účely vyrábět brikety či pelety pomocí různých briketovacích a peletovacích lisů. Briketovací lisy jsou využívány hlavně v menších a středních provozech a obecně řečeno je také výroba briket ekonomičtější, hlavně díky vysokým počátečním a provozním nákladům u peletovacích lisů.

Naše služby – odpadní dřevo

Máte nějaké nejasnosti ohledně zpracování či recyklace dřevního odpadu? Potřebujete zajistit odvoz dřevního odpadu a to i nebezpečného? Nebo jenom potřebujete poradit? Jediné co stačí udělat je vyplnit tento online poptávkový formulář a o zbytek se už postaráme za Vás.