Ecoservis

Opalovací krémy a jejich negativní vliv na moře a oceány

Opalovací krémy a jejich negativní vliv na moře a oceány

Dle vědců každý rok skončí v moři neuvěřitelných 4000 – 6000 tun opalovacího krému. Ty se do moře prvotně dostávají při koupání, ale také z koupaliště, přírodních nádrží ale i z vody ze sprchy.

Chemické látky z opalovacích krémů

Studie zjistila, že běžně používané opalovací krémy obsahují chemické látky, které unikají do vody a akumulují se v rostlinách na mořském dně. Látky blokující ultrafialové světlo byly objeveny ve stoncích některých rostlin. Tyto výzkumy probíhaly v okolí Mallorcy, kde tento jev má zřejmě na svědomí turistický ruch.

Ve vzorcích byly nalezeny nejrůznější složky opalovacích krémů. Ačkoliv účinek těchto chemických látek na mořské rostliny není znám, dá se předpokládat, že bude škodlivý.

Škodlivé účinky opalovacích krémů na život v mořích a oceánech

Mořské rostliny a hrají klíčovou roli při udržování zdravého oceánského ekosystému, protože mají vliv na fotosyntézu, jsou domovem různých druhu živočichů, slouží jako místo, kde se ukládá nadbytečný uhlík, a zároveň pomáhají chránit pobřežní oblasti před erozí.

Dále bylo zjištěno, že některé látky obsažené v opalovacích krémech mají škodlivé účinky na ryby, želvy a delfíny, protože mohou narušovat jejich reprodukční systém a poškozuje jejich vývoj.

Tyto chemikálie mají negativní vliv korálové útesy, zpomalují růst mladých a poškozují ty zralé. Toto vede k jejich blednutí a odumírání. Následkem toho je úhyn živočichů tvořících korálové útesy a ztráta domova pro ryby, které je využívají jako útočiště. Hlavním problémem je blokátor UV záření látka oxybenzon, který obsahuje většina krémů proti slunci.

Další škodlivá velmi často obsažená látka v opalovacích krémech je oxid titaničitý. Nefunguje jako blokátor UV záření, ale jeho částice jsou tak drobné, že jsou schopny absorbovat ultrafialové záření a tím pádem chrání lidskou pokožku před sluncem. Nano částice této látky se totiž po čase dostanou do těl ryb, kde působí toxicky.

 Z těchto důvodů byl v některých rekreačních oblastech vydán zákaz používání opalovacích prostředků s těmito škodlivými látkami.