Ecoservis

Mikroplasty a jejich negativní vliv na živé organismy

Mikroplasty

Mikroplasty jsou drobné úlomky plastů o velikosti menších než 5 mm a bohužel je nalezneme téměř všude. V oceánech, na polích, v jídle dokonce i v pitné vodě. Každý rok se do moře dostane až 12 bilionů tun plastového odpadu. Dle některých vědců může být v oceánu nakumulováno až 150 bilionů tun takového odpadu a pokud budeme postupovat stejným tempem jako dosud, do roku 2050 může být v mořích stejné množství plastu jako ryb.

Vznik mikroplastů

Mikroplasty vznikají buď postupným rozpadem umělohmotných předmětů, jako jsou lahve, sáčky a obaly od potravin na menší a menší kousky, nebo se do životního prostředí dostávají jako součást spotřebních výrobků – v kosmetice, či čisticích prostředcích. Ač okem je tento odpad téměř neviditelný, nikdy však nezmizí.

Zdravotní následky mikroplastů

Malý plastový odpad konzumují mořští živočichové, čímž se dostávají do potravního řetězce většiny ryb. Vliv na člověka, který je na vrcholku potravního řetězce zatím prokázaný nebyl. Výzkumy však naznačují, že tato situace může vést u některých organismů k neplodnosti. Jiní živočichové umírají na podvýživu, která je způsobena konzumací velkého množství plastu namísto potravy. Úpravny vody nemají zatím speciální technologie zaměřené na eliminaci mikroplastů. Některé studie však ukázaly, že současné technologické postupy jsou schopny významnou část mikroplastů z vody odstranit. Však vzhledem k tomu, že mikroplasty na sebe mohou vázat další škodlivé látky, je potřeba tuto otázku s ohledem na budoucnost řešit.

Jak redukovat množství mikroplastů?

Například Evropský parlament se proto zavázal do roku 2025 zredukovat alespoň o 25 % naši závislost na plastech. Rovněž podporuje celoevropský zákaz použití plastů na jedno použití a financuje výzkum náhradních a ekologicky udržitelných materiálů.