Ecoservis

Oběhové hospodářství a jeho přínos pro společnost

Oběhové hospodářství

Každý rok vznikne v Evropě zhruba 2,5 miliardy tun odpadu. Velké množství by bylo možné opravit, či recyklovat, což je princip oběhového hospodářství, které prosazuje Evropská unie. Evropa v současné době každý rok přichází o zhruba 600 milionů tun materiálu, který je v odpadech a bylo by možné jej recyklovat, případně znovu využít. Pouze zhruba 40 % odpadu který vyprodukují evropské domácnosti je recyklováno.

Oběhového hospodářství jako prodloužení životního cyklu

Oběhového hospodářství je prodloužení životního cyklu produktů, zamezení jejich plánované poruchovosti a zastaralosti, šetrnější a efektivnější zužitkování zdrojů. Když výrobek již nemůže být používán, využijí se jeho komponenty a suroviny tak, aby vznikla další hodnota pro ekonomiku. Velká pozornost by měla být zaměřena na elektroniku, plasty, textil a stavebnictví, kde k plýtvání cennými surovinami dochází nejvíce. Cílem je minimalizovat současný model – vytěžit – vyrobit – použít a vyhodit. Díky tomu se zamezí novému těžbě surovin, jejich opětovné výrobě, tím pádem se omezí se produkce opadu.

Suroviny a jejich zdroje nejsou nevyčerpatelné ani levné. Vzhledem k neustále rostoucí poptávce je v našem zájmu šetrněji nakládat s těmi, které jsme doposud získali, protože těžením a zpracováním těchto surovin má negativní vliv na životní prostředí, největším problémem je emise skleníkových plynů. Pokud budeme suroviny ekologicky recyklovat, může to tyto dopady zmírnit.

Suroviny a jejich zdroje

Hlavním přínosem prevence vzniku odpadů jsou ušetřené finanční prostředky a snížení emise skleníkových plynů. V současné době těžba a získávání surovin jsou zodpovědné za cca 45 % emisi oxidu uhličitého. Dalším plusem je zvýšení prostoru pro inovaci, podporu hospodářského růstu a v neposlední řadě se ke koncovým spotřebitelům dostanou odolnější výrobky s delším životním cyklem.