Ecoservis

Třídění a recyklace elektroodpadu

Jak správně třídit elektroodpad a jak se recykluje?

Elektroodpad zahrnuje celou řadu elektro výrobků, které již dosloužily a byly vyhozeny. Nejčastěji ve sběrnách končí velké domácí spotřebiče jako jsou pračky, sporáky, které tvoří až polovinu tohoto druhu odpadu. Hned v závěsu jsou notebooky, tiskárny, vysavače a drobné domácí spotřebiče.

Pouze 40 % elektro odpadu, který byl vyprodukován v EU byl recyklován, zbytek končí v netříděném odpadu. Což se děje i díky nízkým cenám spotřební elektroniky a její snižující kvalitě, tím pádem i její nižší životnosti. Tato kategorie odpadu patří k nejrychleji rostoucí v EU. Česká republika patří v tomto ohledu k lepšímu průměru, kdy vytřídíme zhruba 46,5 % elektroodpadu. Největším producentem elektroodpadu je Asie. Následuje Evropa a po ní USA.

  • Jak třídit elektroodpad

Jakýkoliv výrobek, který potřebuje k funkčnosti elektrickou energii, vyhazujte do kontejnerů na drobný elektroodpad. Případně využívejte zpětný odběr při koupi nového zařízení, nebo odevzdejte do sběrných dvorů. Ze spotřebičů nezapomeňte vyjmout akumulátory. Pozor starší přístroje jako jsou monitory, či televize mohou obsahovat nebezpečné těžké kovy, proto je nikdy nerozbíjejte.

  • Recyklace elektroodpadu

Recyklace snižuje v málem množství nutnost těžby nových surovin a spotřebu vody. Na druhou stranu doprava, stroje energie nutná k recyklaci tyto úspory dost sníží. Poměrně efektivní je recyklace drobné elektroniky, jako jsou mobilní telefony a počítače, protože obsahují velké množství drahých kovů a jinak hodnotných materiálů. Což se nedá říci o ledničkách či pračkách.

  • Recyklační poplatek

Od ledna roku 2021 platí v ČR zákon o výrobcích s ukončenou životností. Prodejci musí při prodeji nových elektrozařízení uvádět na účtenkách výši recyklačního příspěvku, který byl odveden na zpracování zařízení po skončení jeho životnosti.