Ecoservis

Nakládání s odpadem ze stavby

Stavební odpady

Je potřeba si uvědomit, že než se pustíme do bourání, stavení či rekonstrukce našich bytů, domů, či chat, jak naložíme se stavebním odpadem. Například bez správně likvidovaných a evidovaných odpadů nemusí být stavba zkolaudována.

Co je stavební odpad:

Jedná se o veškerý nepotřebný materiál, který nám vznikne při stavbě, či rekonstrukci. Může se jednat o cihly, dřevo, beton, sklo, plasty, kovy, asfalt, keramiku, nebo stavební suť. Dále sem řadíme barvy a jejich obaly, okenní rámy, novodurové trubky, sloupky či pražce atd.

Kam se stavebním odpadem:

Většinu stavebního odpadu je možné odvést do sběrných dvorů. Každé takové sběrné středisko má určité podmínky pro odběr odpadu. Například ne všechny přijímají stavební suť, či je zde omezení objemu odevzdaného odpadu na osobu.

Jak připravit stavební odpad k odevzdání:

Odpad nesmí být znečištění nebezpečnými látkami. Před odvozem suti je nutné oddělit různé příměsi, jako je například dřevo, papír, nebo igelit. Čistou suť je vhodné ideálně rozdělit do skupin: beton, cihly, živice. Velikost stavebního odpadu by neměla být větší než 40x40x40cm.

Recyklace stavebního odpadu:

Například je možné očistit staré cihly a znovu použít. Sutí zasypat nepotřebné díry či otvory, nebo kameny přimíchat jako výplň do betonových konstrukcí.

Na starších stavbách se můžeme setkat i s tzv. nebezpečných odpadem jako je azbest. Při manipulaci s tímto materiálem je nutná značná  opatrnost. Nejlépe je ho zabalit do igelitu a předat specializovaným firmám, které zajistí jeho likvidaci, případně odevzdat ve sběrném dvoře, který má oprávnění manipulovat s nebezpečným odpadem.

Pokud řešíte co se stavebním odpadem neváhejte se na nás obrátit, rádi vám pomůžeme. Vyplňte si poptávku nebo nám napište na info@ecoservis.eu.