Ecoservis

Jak měříme chemické složení opadu

Proto abychom mohli rychle a přesně měřit složení odpadů, jsme naše vybavení rozšířili o ruční ultrazvukový spektrometr Vanta. Rentgenové testování je naprosto nedestruktivní a bezpečné. Jedná se o velmi dobře zavedenou metodu v mnoha odvětvích. Nevyžaduje žádnou přípravu vzorku a umožňuje měření v běžných podmínkách.

Na co se používá rentgenový spektrometr

Používají se pro rychlé a přesné chemické analýzy organických vzorků, vod, olejů, slitin kovů, práškových materiálů a drahých kovů. Pomocí profilové analýzy je možné měřit chemické složení v jednotlivých vrstvách pokovení, povlaků atd.

Princip funkce rentgenového spektrometru

Při ozařování materiálu vysokoenergetickým RTG-zářením dochází k jejich interakci. Je-li energie záření vyšší než ionizační energie atomů obsažených v materiálu, může docházet k ionizaci. Vzhledem k vysoké energii RTG záření dochází k vyražení elektronů z vnitřních orbitalů atomu, což způsobí nestabilitu atomu. Elektrony z vyšších energetických hladin proto následně přeskakují na uvolněná místa, přičemž dochází k uvolnění energie, která je rovna energetickému rozdílu zúčastněných orbitalů Toto záření je tedy charakteristické pro každý jednotlivý typ atomu, tedy chemický prvek, s nímž RTG-záření interagovalo. Toto záření je následně analyzováno ve spektrometru a z výsledného energetického spektra lze získat informace o chemickém složení materiálu v místě měření.

Drahé kovy (zlato, stříbro, platina, palladium, rhodium, tantal, iridium, ruthenium a další drahé kovy) vykupujeme dle aktuálního ceníku, který se váže na aktuální kurzy LME. Ceny výkupu drahých kovů vám rádi sdělíme po telefonu či na emailu info@ecoservis.eu.