Ecoservis

Proč a jak se provádí analýza odpadů?

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč jsou důležité a zároveň společensky prospěšné rozbory odpadů? Zkusíme vysvětlit v několika následujících odrážkách:

  • Díky důkladné analýze v akreditované laboratoři lze stanovit vhodný způsob likvidace nebo recyklace odpadů.
  • Rozborem prověříte (ne)existenci nebezpečných vlastností odpadů, můžete tedy zjistit možné riziko pro lidi, zvířata i životní prostředí.
  • Obsah našich popelnic může o domácnostech prozradit spoustu informací o nákupních preferencích, finanční situaci či environmentálnímu postoji.
  • Města, obce nebo firmy mohou zjistit, kolik procent tvoří jednotlivé složky odpadů (papír, sklo, plast atd.), a tomu přizpůsobit odpadovou politiku a funkčnost odpadového hospodářství daného subjektu. Cílem je zefektivnit nakládání s odpady a v neposlední řadě také snížit uhlíkovou stopu.
  • Prostřednictvím rozborů se zjišťuje tzv. správnost třídění odpadů a funkčnost našeho systému (barevné kontejnery, místa zpětného odběru, sběrné dvory atd.). Dnes víme, že své odpady třídí cca 70% obyvatel České republiky, nicméně teprve díky kvalifikovaným analýzám jsme schopni zjistit, kolik v našich popelnicích končí odpadu, které by bylo vhodné spíše recyklovat nebo využít energeticky.
  • Rozbor začíná nezbytnou přípravou, nachystáním nádob, svozem, roztříděním odpadů, vážením a v průběhu analýzy pochopitelně zaznamenáváním do speciálních protokolů.

Pokud budete potřebovat provést analýzu odpadů podle platné legislativy o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhlášek v platném znění, můžete využít našich služeb. Rozborem mimochodem dokážeme zjistit i to, jestli odpad obsahuje drahé kovy.

Jsme tady pro širokou škálu subjektů, firmy různých zaměření, živnostníky i fyzické osoby. Stačí nás kontaktovat na následujících kontaktních údajích (info@ecoservis.eu, respektive +420 773 044 017) nebo můžete vyplnit online poptávkový formulář (www.ecoservis.eu/online-poptavka).