Ecoservis

Služby

Likvidace odpadu na benzínových stanicích

Pokud patříte mezi provozovatele čerpací stanice, myčky motorových vozidel nebo třeba parkoviště, zajisté využíváte odlučovač lehkých kapalin (dříve odlučovač ropných látek), který je nezbytný všude tam, kde existuje riziko znečištění odpadních vod ropnými látkami. Odlučovače nebo také lapoly jsou o nádrže obsahující speciální filtr, který má za úkol z odpadní vody odstranit benzín, naftu a …

Likvidace odpadu na benzínových stanicích Pokračovat ve čtení »

Jak nakládat s odpady při provozu autoservisu

Provoz autoservisu rozhodně nepatří mezi snadné podnikatelské profese. Nad rámec běžných provozních starostí, které zná většina podnikatelů, je s provozem autoservisu spojena zvýšená míra legislativní regulace, a to zejména v oblasti nakládaní s odpady. Odpady kam se podíváš Není totiž odpad jako odpad. Při opravě a údržbě vozů vzniká jak běžný komunální odpad, který nám mnoho vrásek nepřidá, …

Jak nakládat s odpady při provozu autoservisu Pokračovat ve čtení »

Jak si poradit s ucpanou kanalizací nebo odpadním potrubím

Starostí spojených s bydlením chce mít člověk logicky vždy co nejméně, a to zejména těch skutečně nepříjemných. Mezi ně rozhodně patří starosti s ucpanou kanalizací nebo odpadní potrubím. Jak se s takovým problémem vypořádat? Mechanické čištění Jakkoliv zastarale to může působit, je v některých případech stále nejefektivnější provést nebo se minimálně pokusit o odstranění problému mechanickou cestou. Čištění zvonem …

Jak si poradit s ucpanou kanalizací nebo odpadním potrubím Pokračovat ve čtení »

Co znamená povinnost zpětného odběru výrobků

Výrobci musí věnovat pozornost několika povinnostem, které musí podle příslušných zákonů plnit. Patří mezi ně i tzv. zpětný odběr výrobku (ZOV). Co to vlastně znamená a jaký smysl čpí v jeho existenci? Jedná se o formu motivačního prostředku, který spočívá v tom, že výrobce se snaží vytvářet produkty, které bude v budoucnu možné levně a …

Co znamená povinnost zpětného odběru výrobků Pokračovat ve čtení »

Černé skládky a jejich likvidace

Co je vlastně černá skládka? Pojem černá skládka není v našich zákonech jednoznačně definován, avšak obecně se jako takové označuje místo, kde je odložení odpadu považováno za nelegální a primárně nežádoucí, jako jsou lesy, okraje měst a obcí, příkopy a podobně. Zde se nejčastěji vyskytuje pohozený starý nábytek, spotřebiče, které dosloužily a nebo různé díly …

Černé skládky a jejich likvidace Pokračovat ve čtení »

Jak nakládat s odpady ze zdravotnictví?

Produkce odpadů se týká i zdravotnických zařízení, mezi které řadíme nemocnice, domovy pro seniory, ordinace praktických lékařů, sociální zařízení a jiné podobné subjekty. Jedná se o odpad, který může být zdrojem patogenních mikroorganismů, intoxikace nebo cytotoxických přípravků kvůli přítomnosti určitého chemického, fyzického, biologického materiálu. Nebezpečnost látek je důvodem toho, že si například injekční stříkačky a …

Jak nakládat s odpady ze zdravotnictví? Pokračovat ve čtení »

Proč a jak se provádí analýza odpadů?

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč jsou důležité a zároveň společensky prospěšné rozbory odpadů? Zkusíme vysvětlit v několika následujících odrážkách: Díky důkladné analýze v akreditované laboratoři lze stanovit vhodný způsob likvidace nebo recyklace odpadů. Rozborem prověříte (ne)existenci nebezpečných vlastností odpadů, můžete tedy zjistit možné riziko pro lidi, zvířata i životní prostředí. Obsah našich popelnic může o domácnostech …

Proč a jak se provádí analýza odpadů? Pokračovat ve čtení »

Jak měříme chemické složení opadu

Proto abychom mohli rychle a přesně měřit složení odpadů, jsme naše vybavení rozšířili o ruční ultrazvukový spektrometr Vanta. Rentgenové testování je naprosto nedestruktivní a bezpečné. Jedná se o velmi dobře zavedenou metodu v mnoha odvětvích. Nevyžaduje žádnou přípravu vzorku a umožňuje měření v běžných podmínkách. Na co se používá rentgenový spektrometr Používají se pro rychlé …

Jak měříme chemické složení opadu Pokračovat ve čtení »