Ecoservis

Jak na demolici bytů a staveb z hlediska odpadů

Mezi naše služby patří zajištění i demolice a likvidace starých objektů, včetně odvozu odpadu a důkladného uklízení místa. Mezi naše povinnosti patří rychlé a efektivní provedení práce, a to hlavně kvůli hluku a prašnosti. Co vše je potřeba splnit a zajistit pro úspěšnou demolici?

 

Abyste mohli s demolicí domů, garáží a jiných větších budov začít, musíte získat souhlas s bouráním, vyplnit žádost o demolici a doložit veškerou potřebnou dokumentaci. 

 

Pohlídat si musíte i to, aby byla budova zakreslena v katastru nemovitostí a aby byla vypracována alespoň zjednodušená dokumentace objektu. Bourat můžete začít v ten moment, kdy vám přijde souhlas s demolicí, čímž nabývá souhlas právní účinnosti. 

 

Před zahájením bourání nesmíte zapomenout na vypnutí vody, elektřiny, plynu a také kanalizace. Posléze je nutné odevzdat elektroměr a plynoměr. Dále musí být zajištěna dostatečná ochrana přípojek. Jestliže si na samotnou demolici nenajmete specializovanou firmu, budete muset zajistit odvoz odpadu na předem určené místo. Naše firma vám zajistí, jak odvoz přebytečného odpadu, tak jeho následné ekologické roztřídění.  

 

Poslední dva kroky, které zbývají do konce úspěšné demolicé jsou informování stavebního úřadu o úspěšně provedeném úkonu a následné odstranění nemovitosti z katastru nemovitostí, které provede úřad po předání potvrzení provede příslušný stavební úřad.

 

Je důležité pečlivě plnit všechny kroky požadované stavebním zákonem. V případě, že některé jeho předem stanovené hranice překročíte, hrozí vám pokuta, která může vystoupat až na 200 tisíc Kč.

 

V případě zájmu o demolici nás neváhejte kontaktovat, demolici vám zajistíme od A do Z, tedy od nezávazné cenové kalkulace až po plán demolice, realizaci, likvidaci suti a uvedení terénu do potřebného stavu.