Ecoservis

Černé skládky a jejich likvidace

Co je vlastně černá skládka?

Pojem černá skládka není v našich zákonech jednoznačně definován, avšak obecně se jako takové označuje místo, kde je odložení odpadu považováno za nelegální a primárně nežádoucí, jako jsou lesy, okraje měst a obcí, příkopy a podobně. Zde se nejčastěji vyskytuje pohozený starý nábytek, spotřebiče, které dosloužily a nebo různé díly na motorická vozidla. 

 

Černé skládky jsou nejen nevzhledné, ale mnohdy také nebezpečné. Nejsou totiž k uskladnění odpadních materiálů určeny a nesplňují tedy požadované bezpečnostní úpravy a předpisy. Jestliže dojde například k odložení chemikálií (plechovky s barvami, ředidlo, zbytky čistících prostředků). Takové materiály jsou volně vypouštěny do přírody a negativně ovlivňují faunu a flóru, ale také spodní vody a vzduch, který všichni dýcháme. 

 

Ačkoliv povědomí o této problematice značně vzrostlo, stále se musíme vracet k řešení vzniku nových. Ve většině případů to ale není způsobeno neznalostí, ale záměrnou ignorací nařízení a bezohledností k životnímu prostředí. 

Co mám dělat, jestliže narazím na černou skládku?

V takovém případě je nejlepším postupem zavolat na příslušný úřad obce či města a skládku jim nahlásit. Ve chvíli, kdy vidíte osobu, která černou skládku zakládá a nebo do ní přispívá neváhejte a volejte policii. Nejlépe také situaci dokumentujte pro případ pozdějšího šetření, například pořizováním videozáznamu na váš mobilní telefon. Pokud je pachatel dopaden přímo při činu, hrozí mu pokuta ve výši až 50 tisíc korun.

 

Jak se skládka likviduje?

Likvidace černé skládky, lidově úklid přítomného odpadu probíhá z důvodu bezpečnosti za asistence odborných služeb, většinou na pokyn obcí. Provádějí ji technické služby města a nebo obcí pověřené specializované firmy, kompetentní k takovým úkonům. V praxi se postup liší podle typu a obsahu skládky, ale ve všech případech musí přijet nákladní auto s kontejnerem, někdy i s nakladačem a skládku zajistit. Obci to pochopitelně stojí mnoho financí, které by bylo možné využít užitečnějším způsobem.

Kam tedy s odpadem?

Jestliže jste v domácnosti nastřádali větší množství rozměrného odpadu a potřebujete se ho zbavit, vyhledejte ve vašem okolí sběrný dvůr. Existuje velké množství sběrných dvorů se širokým spektrem specializací, třeba právě na výše zmíněné chemikálie. Na takovém místě se o váš odpad postarají za menší poplatek za vás. Oproti odložení na černé skládce máte jistotu, že je s odpadem nakládáno zodpovědně a nemůže poškodit okolní prostředí. Obce a města také zpravidla několikrát do roka pořádají sběrné dny, kdy je na předem určené místo bezplatně přistaven kontejner, do kterého můžete bez limitu odložit co potřebujete. Lidé takové kontejnery obvykle využívají na odložení nepotřebného nábytku, koberců a dalšího vybavení domácnosti.

 

Mohu dát odpadu druhou šanci?

 Odpověď na tuto otázku je jednoznačně ano a klíčem k takovému postupu je recyklace. Je možné se odpadu zbavit pomocí třídění na jednotlivé složky a umožnit tak opakované využití materiálu. Mimo všeobecně známých plastů, kartonu a skla je také možné třídit kov, bioodpad, elektronické součástky a v neposlední řadě také olej, který je nebezpečný zejména pro naši vodní síť. Z toho důvodu se v čím dál větším množství měst objevují kontejnery, kam je možné olej v uzavřených nádobách (například v původní lahvi) odevzdat.