Ecoservis

Používání jednorázových plastů

Používání jednorázových plastů představuje hlavní problém pro životní prostředí a naši planetu Zemi. V Evropské unii jako celku se vyprodukuje zhruba 26 milionů tun plastového odpadu ročně. Zásadním faktem je to, že na recyklaci se použije z tohoto objemu pouze okolo 30 %. Část zbytku končí v oceánech a mořích. Z EU se jedná přibližně o 150 až 500 tisíc tun plastového odpadu.

OSN tento nepříznivý jev označuje za planetární krizi. Předpokládá se, že do poloviny století přesáhne objem plastových odpadů celkový počet ryb. Jednorázové plasty činí 49 % veškerého odpadu plovoucího v oceánech. V daný moment se v mořích nachází přes čtvrt milionu tun plastového odpadu. Všudypřítomné plasty posléze zabíjí vodní živočichy, a tento problém dokonce zasahuje i nás lidi. Tvrdí se, že celá jedna pětina pitné vody na světě obsahuje mikroplasty, které jsou škodlivé pro naše zdraví. 

Dále nevytříděné jednorázové plasty směřují do spaloven, kde se následně spalují za účelem zlikvidování a výroby energie. Při jejich spalování se uvolňuje do ovzduší oxid uhličitý, který negativně ovlivňuje globální oteplování. To je příčinou tání ledovců, zvyšování vodní hladiny, zvyšování teploty jak na pevnině, tak nad vodními plochami a mnoha dalších problematických důsledků, které pro nás mohou být v budoucnosti fatální. 

Člověk jako jedinec může pro planetu učinit jednu základní věc a to snížit spotřebu jednorázových plastů. K tomu přispívají bezobalové obchody, jež fungují na základě vlastních boxů, do nichž si spotřebitel nakupuje jednu určitou komoditu. Taktéž můžeme například nahradit igelitky za látkové tašky, které jsou ekologicky příznivější. 

Kromě snížení produkce bychom měli samozřejmě třídit vyprodukovaný odpad do předem určených kontejnerů, což je základní reflex, který výrazně pomůže ke snížení nevyžádaných ekologických katastrof, které byly výše popsány.