Ecoservis

Co znamená povinnost zpětného odběru výrobků

Výrobci musí věnovat pozornost několika povinnostem, které musí podle příslušných zákonů plnit. Patří mezi ně i tzv. zpětný odběr výrobku (ZOV). Co to vlastně znamená a jaký smysl čpí v jeho existenci?

Jedná se o formu motivačního prostředku, který spočívá v tom, že výrobce se snaží vytvářet produkty, které bude v budoucnu možné levně a co nejjednodušeji zlikvidovat. To znamená, že by měla být možná recyklace nebo by měly být znovupoužitelné. Výrobky by měly obsahovat minimální obsah nebezpečných látek.

Důležité je, aby byli koneční spotřebitelé důkladně informováni o tom, kde se můžou použitých produktů “zbavit“. Zároveň se musí velké úsilí věnovat tomu, aby jsme přesvědčili koncové uživatele produktů o tom, že není dobré odpadky vyhazovat v rámci směsného komunálního odpadu. 

 Za celý cyklus a zpětný odběr výrobku odpovídá subjekt, jenž na volný trh v České republice podle legislativy Evropské unie přinesl: pneumatiky, obaly, elektrická a elektronická zařízení, zářivky a výbojky, baterie a akumulátory a vozidla. Dříve se pravidlo zpětného odběru vztahovalo i na minerální oleje, což ale v současnosti již neplatí.

Specializujeme se na odpadové hospodářství, do nějž tématika zpětného odběru výrobků spadá. Pokud máte odpad který je vhodný ke zpětnému odběru neváhejte nás kontaktovat.