Ecoservis

Zpětný odběr některých výrobků

Zpětný odběr některých výrobků

            Čas od času nám doma doslouží nějaké elektrozařízení, praskne nám zářivka či se potřebujeme zbavit ojetých pneumatik. Tyto odpady však nepatří do běžného směsného odpadu (komunálu), ale naopak spolu s několika dalšími typy odpadů podléhají zpětnému odběru a my se jich můžeme zdarma zbavit a navíc tím podpořit případnou recyklaci těchto odpadů či opětovné využití.

Legislativa zpětného odběru

            Zpětný odběr některých výrobků spadá zejména pod zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Dle tohoto zákona podléhají zpětnému odběru:

§ 30
Baterie a akumulátory

§ 38
a) oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, přípravky jinde

neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70 % hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje

podstatnou složkou těchto přípravků,

b) výbojky a zářivky,

c) pneumatiky,

d) elektrozařízení pocházející z domácností

 

            Právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, které výrobky uvádí na trh („povinná osoba“) mají povinnost zajistit zpětný odběr výše vypsaných výrobků.
            Povinné osoby jsou rovněž povinny zpracovávat roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok a zasílat ji Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím systému ISPOP (integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností).
            V níže uvedeném rozdělení je uvedeno, jak správně nakládat s jednotlivými výrobky podléhajícímu zpětnému odběru, kde odevzdávat apod.

Jak využít zpetný odběr

a) pneumatiky

            Pneumatiky je možné odevzdat v autorizovaných autoservisech, u výrobců či dodavatelů pneumatik nebo ve sběrných dvorech bezplatně. Některé sběrné dvory si však při větším množství pneumatik mohou účtovat poplatek.

b) oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70 % hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků

Tyto oleje je možné odevzdat u nás, ve sběrných dvorech nebo v rámci mobilního sběru nebezpečných odpadů. Můžeme se jich také bezpečně zbavit v servisech nebo u čerpacích stanic.

c) baterie a akumulátory

Použité baterie a akumulátory můžeme odevzdat u nás nebo prostřednictvím kolektivního systému EcoBat a Rema Battery a jejich sběrných míst.

d) výbojky a zářivky

Výbojek a zářivek se můžeme zbavit prostřednictvím kolektivního systému Ekolamp, můžeme je též vyměnit v obchodech při nákupu nových výbojek a zářivek.

e) elektrozařízení pocházející z domácností

Elektrozařízení pocházející z domácností jsou dle zákona o odpadech (příloha 7) členěna následovně:

1. Velké domácí spotřebiče

2. Malé domácí spotřebiče

3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení

4. Spotřebitelské zařízení a solární panely

5. Osvětlovací zařízení

6. Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových

nástrojů)

7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty

8. Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků)

9. Přístroje pro monitorování a kontrolu

10. Výdejní automaty

Jednotlivé druhy elektrozařízení spadají pod celkem 6 kolektivních systémů, které se sběrem a nakládáním s těmito zařízeními zabývají, viz tabulka níže.

Kolektivní systém

Skupiny výrobků (číselné označení, viz seznam výše)

Asekol

3,4,6,7,8, 9

Ekolamp

5

Elektrowin

1, 2, 6

OFO recycling

1,2,3,4,6,7,8,9

Rema systém

1,2,3,4,5,6,7,8,9

Retela

1,2,3,4,5,6,7,8,9

 

            V případě elektrozařízení pocházejících z domácností, baterií a akumulátorů vznikly tzv. kolektivní systémy (celkem 6, viz výše). Kolektivní systémy vznikly z iniciativy výrobců výrobků, které podléhají zpětnému odběru. Kolektivní systémy totiž samy zajišťují zákonné povinnosti (zpětný odběr, recyklace, likvidace) a usnadňují tak práci výrobcům. Naoplátku výrobci platí tzv. recyklační poplatek, který už je zahrnut v ceně zboží a slouží právě k jednotlivým činnostem (zpětný odběr, recyklace, likvidace). Kolektivní systémy jsou totiž ze zákona neziskové, slouží k efektivnímu nakládání s odpady.

Naše služby zpětného odběru

            Máte nějaké nejasnosti ohledně zpětného odběru výrobků? Potřebujete zajistit odvoz pneumatik, elektrozařízení a dalších výrobků zpětného odběru? Nebo jenom potřebujete s něčím poradit? Jediné co stačí udělat je vyplnit tento online poptávkový formulář a o zbytek se už postaráme za Vás.