Ecoservis

Likvidace odpadu na benzínových stanicích

Pokud patříte mezi provozovatele čerpací stanice, myčky motorových vozidel nebo třeba parkoviště, zajisté využíváte odlučovač lehkých kapalin (dříve odlučovač ropných látek), který je nezbytný všude tam, kde existuje riziko znečištění odpadních vod ropnými látkami.

Odlučovače nebo také lapoly jsou o nádrže obsahující speciální filtr, který má za úkol z odpadní vody odstranit benzín, naftu a ropné oleje jejich zachycením, zatímco odpadní voda pokračuje dále do kanalizace.

Čištění odlučovače

Zachycené ropné látky se v odlučovači pomalu hromadí a je tak nezbytné čas od času provést jeho důkladné čištění, a to ideálně jednou do roka nebo častěji podle potřeby.

Čištění samotné je vhodné nechat na specializované společnosti, která má k důkladnému vyčištění nejen předpoklady a techniku, ale také potřebná oprávnění. Provádí se zpravidla pomocí cisterny s tříkomorovým systémem (kal, voda, ropné látky) ve spojení s tlakovým separátorem.

Odpadní vody s obsahem lehkých kapalin se nasají do separátoru, ve kterém dochází k oddělení olejových částí od vody a následnému odvedení do příslušných komor cisterny, přičemž proces lze několikrát opakovat tak, aby došlo k dosažení potřebné kvality filtrace. Oddělená voda je po úpravě opět načerpána do odlučovače.

Při čištění odlučovače je kromě vyčištění obsahu jímky nezbytné věnovat pozornost také filtru samotnému. Funkční a nepoškozený filtr lze vyčistit, ale v případě jeho poškození je nezbytná jeho výměna. V opačném případě by odlučovač neplnil svou funkci.

Údržba a technická kontrola odlučovače

Pokyny pro provoz a údržbu odlučovačů lehkých kapalin v českém legislativním rámci stanoví předpis ČSN EN 858-2.

  • údržbu odlučovače musí provádět odborní pracovníci alespoň 1x za 6 měsíců, a to dle předpisu konkrétního výrobce,
  • odlučovač musíme podrobit tzv. generální technické kontrole alespoň 1x za 5 let,
  • zapomenout nesmíme na vedení evidence o provedené údržbě, čištění a případných opravách či nehodách. Tato musí být vedena v provozním deníku a uchovávána po celou dobu provozu odlučovacího zařízení.
Potřebujete-li pomoc, či poradit s tímto druhem odpadu, neváhejte se na nás obrátit na telefonu 773 044 017, nebo na info@ecoservis.eu