Ecoservis

Právo na opravu

Právo na opravu

O novém tzv. „právu na opravu“ se nedávno jednalo v Europarlamentu. Dle poslanců by se výrobky měly stát odolnější a snadněji opravitelné. Mají obsahovat informativnější značení a rozšířená práva na záruku.

Ve vztahu k životnímu prostředí je nutno se zabývat aspekty životního cyklu výrobků, etické zásady výroby, normalizaci a informovanosti spotřebitelů včetně označení s informacemi o opravitelnosti. Cílem je podpora účinnějšího využívání zdrojů, snižování množství odpadu a podpora opětovného používání výrobků. Je požadováno, aby výrobky byly navrženy a konstruováno tak, aby se prodloužil jejich životní cyklus, mohly být jednoduše a bezpečně opraveny a aby jednotlivé konstrukční celky byly snadno vyjímatelné a nahraditelné. Pokud jde o digitální zařízení, tak dle návrhu by například aktualizace softwaru měl být vratný proces a neměl by vést ke zpomalení a snížení výkonu. Tímto způsobem například svoje zařízení zpomaluje společnost Apple. Díky tomu čelili nejedné žalobě a hněvu zákazníků. Tyto praktiky vedoucí k zastarávání, případně omezování práva na opravu výrobku by měly být v budoucnu na území EU považovány za nekalé obchodní praktiky.

Co by měla obsahovat budoucí úpravu zákona a co je požadováno:

  • Pobídky jako je prodloužená záruka, poskytnutí náhradní zařízení po dobu opravy – to proto, aby spotřebitelé upřednostnili opravu před výměnou.
  • Harmonizovaná pravidla pro spotřebitelské informace v době nákupu, informace o předpokládané životnosti výrobku, náhradních dílech, servisních službách a období, během kterého jsou k dispozici aktualizace softwaru.
  • Možný mechanismus společné odpovědnosti výrobce a prodejce v případě nevyhovujícího výrobku.
  • Požadavky na trvanlivost a opravu začleněné do budoucí směrnice o ekodesignu.

Právo na opravu je považováno za krok k dosažení plánů oběhového hospodářství. Dle průzkumů se téměř 80% občanů EU domnívá, že výrobci by měli usnadnit opravu digitálních zařízení, nebo výměnu jeho vadných částí. 77% by raději svoje zařízení opravilo, než by si koupila nová.

Elektroodpad je nejrychleji rostoucím typem odpadu na světě. V roce 2019 ho bylo vyprodukováno neuvěřitelných 53 milionů tun.