Ecoservis

Recyklace baterií

Možnosti recyklace starých baterií

Současné technologie nabízejí několik možností recyklace. Nemluvíme zde o recyklaci v plném slova smysli, protože ze staré baterie novou nevyrobíme. Přesněji řečeno jde o materiálové využití některých složek a ekologickou likvidaci těch, které nelze dále zpracovat, či využít.

Baterie je možné třídit ručně, nebo automaticky. Materiálová výtěžnost je u obou metod přibližně stejná.

Na začátku recyklace se baterie roztřídí na třídící lince. Obvykle jsou rozdělovány podle chemického složení a velikosti. Roztříděné baterie se pak odvážejí k dalšímu zpracování, a to většinou mimo území České republiky – do Polska a skandinávských zemí. Proto aby recyklace dávala ekonomický smysl, je zapotřebí velké množství vstupního materiálu. Při recyklaci je nutné brát v potaz různé chemické vlastnosti baterií na začátku a na konci svého životního cyklu a oxidaci kovu. Dále je nutné je úplně vybít.

Recyklací můžeme získat například železo a mangan, z kterých se vytvoří slitina pro ocelářský průmysl. Dále různými metodami můžeme z baterií získat uhlík, oxidu zinku, železo, nikl či kadmium.

Zvláštní zacházení vyžadují lithiové baterie, které se rozebírají ve speciálním prostředí, aby kvůli specifickému elektrolytu, který obsahují nedošlo k výbuchu. Tento druh baterií se třídí pouze ručně a jejich recyklace není příliš efektivní, protože se při ní zpět lithium nezískává.

Pokud nevíte, co se starou baterií neváhejte se na nás obrátit, buď ji o vás odkoupíme v případě olověné baterie, nebo poradíme co s ní.

Neváhejte nás kontaktovat info@ecoservis.eu.