Ecoservis

Plýtvání potravinami

Plýtvání jídlem je celospolečenským problémem

Plýtvání jídlem je velkým celospolečenským problémem, který si zaslouží naši pozornost. Podle Organizace pro výživu a zemědělství se na celém světě vyhodí, či znehodnotí celá třetina vyprodukovaných potravin. To je přibližně takové množství jídla, které by nasytilo asi 3 miliardy lidí. To znamená zhruba třikrát více, než kolik je na světě lidí, kteří hladovějí.

Statistika plýtvání potravinami

Podle některých údajů průměrný Evropan vyhodí neuvěřitelných 95–115 kilogramů jídla za rok. V chudých zemích je toto číslo zhruba desetkrát menší.

Největší podíl na plýtvání potravinami mají domácnosti a to přes 40 %, další téměř pětinu tvoří zpracovatelé potravin a za nimi hned v závěsu stravovací a cateringové služby.

Například příliš přísné normy pro potraviny, díky kterým se nezávadná, ale tvarově neodpovídající zelenina či ovoce nedostává ke koncovému zákazníkovi.

„minimální trvanlivost do“ a „spotřebujte do“

Podle průzkumů má mj. velký podíl na plýtvání fakt, že lidé přesně nerozumí označení potravin „minimální trvanlivost do“ a „spotřebujte do“

„Minimální trvanlivost do…“ je datum po kterém lze potraviny konzumovat, ale jejich kvalita nemusí být nejlepší. Zhruba polovina spotřebitelů tomuto pojmu nerozumí.

„Spotřebujte do…“ označuje datum po němž je již konzumace potravin nebezpečná.

Plýtvání jídlem a emise

Pokud vyhodíme jídlo, končí tím v odpadkové koši cenné zdroje, které by potřeba pro jeho výrobu jako ke voda, půda, lidská práce, či energie. Na jeden kilogram vyrobeného jídla se do ovzduší vypustí průměrně 4,5 kg CO2. Podle výzkumů se mrhání jídlem podílí asi na 8 procentech emisí skleníkových plynů.

V České republice nejvíce plýtvají jídlem mladí lidé do 25 let, naopak nejméně senioři. 

Řešením tohoto problému jsou vznikající, či zavedení iniciativy, které se snaží svojí činností plýtvání potravin ve společnost mírnit.

Například potravinové banky, které zdarma shromažďují a přerozdělují potraviny, které by jinak skončily v koši.

Proto buďte zodpovědní při nakupování, vaření či skladování jídla.