Ecoservis

Články

Jak nakládat s odpady ze zdravotnictví?

Produkce odpadů se týká i zdravotnických zařízení, mezi které řadíme nemocnice, domovy pro seniory, ordinace praktických lékařů, sociální zařízení a jiné podobné subjekty. Jedná se o odpad, který může být zdrojem patogenních mikroorganismů, intoxikace nebo cytotoxických přípravků kvůli přítomnosti určitého chemického, fyzického, biologického materiálu. Nebezpečnost látek je důvodem toho, že si například injekční stříkačky a …

Jak nakládat s odpady ze zdravotnictví? Pokračovat ve čtení »

Proč a jak se provádí analýza odpadů?

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč jsou důležité a zároveň společensky prospěšné rozbory odpadů? Zkusíme vysvětlit v několika následujících odrážkách: Díky důkladné analýze v akreditované laboratoři lze stanovit vhodný způsob likvidace nebo recyklace odpadů. Rozborem prověříte (ne)existenci nebezpečných vlastností odpadů, můžete tedy zjistit možné riziko pro lidi, zvířata i životní prostředí. Obsah našich popelnic může o domácnostech …

Proč a jak se provádí analýza odpadů? Pokračovat ve čtení »

Jak měříme chemické složení opadu

Proto abychom mohli rychle a přesně měřit složení odpadů, jsme naše vybavení rozšířili o ruční ultrazvukový spektrometr Vanta. Rentgenové testování je naprosto nedestruktivní a bezpečné. Jedná se o velmi dobře zavedenou metodu v mnoha odvětvích. Nevyžaduje žádnou přípravu vzorku a umožňuje měření v běžných podmínkách. Na co se používá rentgenový spektrometr Používají se pro rychlé …

Jak měříme chemické složení opadu Pokračovat ve čtení »

Nakládání s odpadem ze stavby

Stavební odpady Je potřeba si uvědomit, že než se pustíme do bourání, stavení či rekonstrukce našich bytů, domů, či chat, jak naložíme se stavebním odpadem. Například bez správně likvidovaných a evidovaných odpadů nemusí být stavba zkolaudována. Co je stavební odpad: Jedná se o veškerý nepotřebný materiál, který nám vznikne při stavbě, či rekonstrukci. Může se …

Nakládání s odpadem ze stavby Pokračovat ve čtení »

Čištění odpadních vod

Co považujeme z odpadní vody (OV): Jsou to vody použité na sídlištích, v obcích, domech, závodech, ve zdravotnických zařízeních, pokud mají po použití změněnou jakost, složení, či teplotu. Ale i jiné vody z nich vytékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Druhy odpadních vod: Splaškové OV z domácností, sociálních zařízení či nemocnic Městské OV – …

Čištění odpadních vod Pokračovat ve čtení »

Recyklace baterií

Možnosti recyklace starých baterií Současné technologie nabízejí několik možností recyklace. Nemluvíme zde o recyklaci v plném slova smysli, protože ze staré baterie novou nevyrobíme. Přesněji řečeno jde o materiálové využití některých složek a ekologickou likvidaci těch, které nelze dále zpracovat, či využít. Baterie je možné třídit ručně, nebo automaticky. Materiálová výtěžnost je u obou metod přibližně …

Recyklace baterií Pokračovat ve čtení »

Právo na opravu

Právo na opravu O novém tzv. „právu na opravu“ se nedávno jednalo v Europarlamentu. Dle poslanců by se výrobky měly stát odolnější a snadněji opravitelné. Mají obsahovat informativnější značení a rozšířená práva na záruku. Ve vztahu k životnímu prostředí je nutno se zabývat aspekty životního cyklu výrobků, etické zásady výroby, normalizaci a informovanosti spotřebitelů včetně označení …

Právo na opravu Pokračovat ve čtení »

Plýtvání potravinami

Plýtvání jídlem je celospolečenským problémem Plýtvání jídlem je velkým celospolečenským problémem, který si zaslouží naši pozornost. Podle Organizace pro výživu a zemědělství se na celém světě vyhodí, či znehodnotí celá třetina vyprodukovaných potravin. To je přibližně takové množství jídla, které by nasytilo asi 3 miliardy lidí. To znamená zhruba třikrát více, než kolik je na …

Plýtvání potravinami Pokračovat ve čtení »

Udržitelné lesnictví

Ochrana a udržitelné obhospodařování lesů Pro boj proti změně klimatu je ochrana a udržitelné obhospodařování lesů zásadní. Lesy jsou významné z ekologického a enviromentálního hlediska ale i mají svoji sociální hodnotu. Na lesnictví jsou navázány miliony pracovních míst po celém světe. 43 % procent rozlohy Evropy tvoří právě lesy a najdeme v nich až 80% veškeré suchozemské …

Udržitelné lesnictví Pokračovat ve čtení »