Ecoservis

Elektronická přeprava odpadů zatím nebude!!

Elektronická přeprava nebezpečných odpadů až od 1. 1. 2016

Pro většinu firem dobrá zpráva, zákon o elektronické přepravě nebezpečných odpadů se posouvá až na 1. 1. 2016.

 

Podrobněji:

Zákon č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.

Tento zákon ve vztahu ke změně článku V zákona č. 169/2013 Sb. posouvá účinnost vedení a zasílání elektronického Evidenčního listu pro přepravu nebezpečného odpadu na území ČR (tzv. EPNO) prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) až od 01.01.2016.