Ecoservis

Koronavirus COVID-19 kam s použitými rouškami

Koronavirus COVID-19 způsobený SARS-CoV-2

Jak likvidovat použité roušky, ústenky a respirátory? Jak na odpady spojené s koronavirem?
Pokud chcete přímo přejít k věci, podívejte se na poslední odstavec. Těm, které to zajímá víc, doporučujeme přečíst celý článek.

Národní referenční centrum pro hygienu půdy a odpadů k prevenci nákazy u pracovníků nakládajících s odpadem kontaminovaným nebo potencionálně kontaminovaným SARS-CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19 vydalo dne 18. 3. 2020 stanovisko. My našim zákazníkům (čtenářům) přinášíme důležité informace týkající se tohoto stanoviska a z praxe:

Zdroj infekce

Zdrojem infekce COVID-19 způsobené SARS-CoV-2, která napadá zejména horní a dolní cesty dýchací, jsou nemocní lidé, kteří virus vylučují při kašlání, smrkání, kýchání. Nemoc se šíří kapénkovou nákazou a osobním kontaktem s nemocným či kontaktem s povrchy, kterých se nemocný dotýkal. Virus se může vylučovat i močí, kde podle zatím dostupných informací přežívá cca 2 dny, ve stolici je to zhruba týden (ale může to být i 14 dní).

Kontaminované jednorázové OOP u pracovníků z rizikových profesí (roušky, ústenky, rukavice…)

Veškeré použité osobní ochranné jednorázové pomůcky, které mohou být kontaminovány infekčním agens, je nutné považovat za nebezpečný odpad s nebezpečnou vlastností „ H9 infekčnost“. Nakládání s nimi se řídí obecnými pravidly pro nakládání s infekčním odpadem. Doporučené zařazení tohoto odpadu je pod katalogové číslo:

15 02 02 (N) – Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy

Odpad by měl být bezpečně ukládán do označených, oddělených, krytých, uzavíratelných, nepropustných a mechanicky odolných obalů, podle možnosti spalitelných bez nutnosti další manipulace s odpadem. Obaly musí být neporušené, vnější obal by měl být ošetřen dezinfekcí.

Původce odpadu je povinen zajistit bezpečné obaly pro nebezpečný odpad. Nezabalené odpady nebo odpady uložené v poškozených obalech by pracovníci, kteří přepravují odpady do koncového zařízení pro odstranění odpadů, neměli v rámci své bezpečnosti a ochrany svého zdraví i pracovníků v zařízení pro odstranění odpadů od původce odpadů převzít. Infekční odpad musí být bezprostředně odstraněn ve spalovně nebezpečného odpadu.

Kde získat nádoby na shromažďování  použitých OPP (roušky, ústenky, rukavice…)

Rádi bychom vám nabídli  nejbezpečnější způsob, jak skladovat použité roušky, ústenky, respirátory, rukavice apod. Na tento odpad máme k dispozici nádoby – klinik boxy, které jsou určené přímo na skladování infekčních nebo potenciálně infekčních odpadů. Klinik box má velikost 50 litrů a má malý otvor na vhazování použitých OPP. Po vhození můžete otvor vždy uzavřít a tak zamezit potenciálnímu šíření nemoci.

Klinik box na použité na roušky, ústenky, respirátory

Bezoplachová dezinfekce na ruce

Chtěli byste bližší informace o produktech, které poskytujeme v boji proti koronaviru? Sháníte dezinfekce, rukavice, roušky apod.? Klikněte zde pro více podrobností.

Chtěli byste si nádoby na roušky nebo dezinfekci objednat? Přejděte na objednávkový formulář.