Ecoservis

SEPNO – jak na elektronickou evidenci přepravy?

SEPNO = systém elektronické evidence přepravy nebezpečných odpadů

Ministerstvo Životního prostředí spustilo od 2. května 2018 elektronický systém evidence přepravy nebezpečných odpadů = SEPNO. Tím vznikla nová povinnost pro odesílatele odpadu.

Základní informace o SEPNO (elektronické evidenci přepravy nebezpečných odpadů)

Odesílatel odpadu je nyní povinen každou přepravu nebezpečných odpadů ohlásit před jejím zahájením prostřednictvím SEPNO a nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy nebezpečných odpadů opravit údaje o přepravě a přepravovaných odpadech, pokud vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými údaji.

Pro ohlášení do SEPNO je nutné, aby byl subjekt (odesílatel) registrován v ISPOP. Používají se stejné přihlašovací údaje. V SEPNO vyplní odesílatel ohlašovací list přepravy nebezpečných odpadů v rozsahu podle přílohy 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Jeden potvrzený ohlašovací list si ponechá jako doklad o předání nebezpečného odpadu a druhý ohlašovací list přiloží k zásilce a po dokončení přepravy si tento ohlašovací list ponechá příjemce nebezpečného odpadu. Ohlašovací povinnost může za odesílatele splnit příjemce odpadu.

Svoz prostřednictvím mobilního zařízení pro sběr a výkup odpadů

Tuto administrativní zátěž nemusíte řešit, pokud předáte nebezpečný odpad firmě, která je provozovatelem mobilního zařízení pro sběr a výkup odpadů. Provozovatel tohoto zařízení se tak stává na základě §40 ods. 3 Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. odesílatelem a přebírá na sebe povinnost ohlašování přepravy nebezpečných odpadů.

Protože je tato varianta je pro zákazníka nejpříjemnější, využíváme ji i my. Pokud k Vám přijedeme pro nebezpečný odpad, v ceně dopravy je již zahrnuto ohlášení přepravy, takže se nemusíte o nic starat.

Potřebujete zlikvidovat odpad a nevíte si rady jak na to? Neváhejte nás kontaktovat nebo použijte online poptávku. Rádi Vám pomůžeme.

 

Mohlo by vás zajímat

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady

Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady…