Ecoservis

Ke stažení

Na této stránce získáte veškeré důležité informace a přílohy, které souvisí se smlouvou, kterou s námi máte uzavřenou.

 

Ceník (aktualizováno 14. 9. 2020)

Návod jak polepit sběrné prostředky (pytle, kanystry, sudy apod.) dle zákona o odpadech a dle ADR ke stažení zde: Návod na označení dle ADR

 

Označení sběrového prostředku dle zákona o odpadech a dle ADR

13 02 05 – Minerální motorové, převodové a mazací oleje

130205_3 až 50l_A6

130205_50 až 500l_A5

130205_nad 500l_A4

14 06 03 – Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

140603_3 až 50l_A6

140603_50 až 500l_A5

140603_nad 500l_A4

15 01 10 – Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek

150110_50 až 500l_A5

150110_nad 500l_A4

15 02 02 – Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny

150202_50 až 500l_A5

150202_nad 500l_A4

16 01 07 – Olejové filtry

160107_50 až 500l_A5

160107_nad 500l_A4

16 01 13 – Brzdová kapalina

160113_3 až 50l_A6

160113_50 až 500l_A5

16 01 14 – Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

160114_3 až 50l_A6

160114_50 až 500l_A5

16 01 21 – Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14

160121_3 až 50l_A6

160121_50 až 500l_A5

160121_nad 500l_A4

Označení sběrového místa na „ostatní“ odpady

150101 – Papírové a lepenkové obaly

150102 – Plastové obaly

160119 – Plasty

160120 – Sklo

160117 – Železné kovy

200301 – Směsný komunální odpad

Autobaterie